ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1350 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „МАБО-КК – М.К.“, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-председател на Дирекция за метрологичен и технически надзор, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

По делото е постъпило становище вх. № 10095/26.09.2017 г. от процесуален представител на ответника, към което е приложено с искане да бъде прието като доказателство по делото, извлечение от регистъра на НАП за регистрираните трудови договори, касаещи жалбоподателя за дата 01.04.2000 г.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени със становището.

Поради липса на други доказателствени искания намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени със становището на ответника с вх. № 10095/26.09.2017 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: