ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 09.11.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На девети ноември                                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: В.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1349 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ   Р.Щ. А., редовно уведомен, явява се лично в днешното cъдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ – ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”, гр. СОФИЯ, редовно уведомен, не изпраща представител       

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.БУРГАС се явява В.К..

         Явява се  при условията на довеждане свидетеля Н.В.

ИЩЕЦЪТ А.:  Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР К.: Да се даде ход на делото

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ИЩЕЦЪТ А. – водя посочения в предходното  съдебно  заседание свидетел.Да се пристъпи към разпита на същия.

ПРОКУРОР К. - Да се изслуша свидетелят.

СЪДЪТ като взе предвид обстоятелството,  че е допуснал разпит на явилия  се в днешното съдебно заседание  свидетел с нарочно определение от проведено съдебно заседание на 02.11.2016 година и с оглед становище на страните

О П Р Е Д Е Л И:

 

Пристъпва  към снемане самоличността  и разпит на  водения свидетел, както  следва:

Н.Т.В.- роден на *** година, българин, български гражданин, осъждан, неосъждан за лъжесвидетелестване, ЕГН**********, без  родство или особени отношения  с ищеца и страните по делото.

Предупреден  за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ В.- Познавам Р.Щ.А. от около 10 години, ние сме в приятелски отношения.От месец юни 2011 година до  месец септември 2014 година  заедно с ищеца изтърпявахме наказание лишаване от свобода в Затвора Бургас, в VІ-та група,  в килия №406.Килията като размери не мога кажа точно колко е голяма,  определено е малка, като е сравнима  със заседателната зала, в която се провежда настоящето  производство.

СЪДЪТ констатира,   че съдебната зала, в която се провежда настоящето съдебно заседание е с приблизителни размери 3.00 на 5.00 метра.

СВИДЕТЕЛЯТ  В. - В тази килия пребиваваха винаги не по-малко от 30 човека.Леглата са на три вишки, някои са падали от там.Килията имаше три прозореца с размери около 0.75 метра на 1.20 метра.Тези прозорци  се отварят, но въпреки това в помещението беше задушно, поради  големия брой на обитателите.В  това помещение нямаше самостоятелен  санитарен  възел, имаше кофи, които се ползват за физиологични нужди от всички обитатели.Кофите се използват вечер, когато помещението е заключено.Заключват мисля, че от 21.00 ч. и се отключва в 6.00 ч.сутринта. Личната хигиена се извършва два пъти в седмицата- вторник и петък, но във вторник не успяват всички да се изкъпят защото топлата  вода е ограничена и за кратък  период от време.Който не може да се изкъпе си  топли вода с бързовар, в същото помещение с душовете.За душовете,  доколкото си спомням беше един работещ  на група,  другите не работят, дори се е стигало до бой, за това  кой да се изкъпе. На някой  от обитателите в съответното помещение, в което бяхме му беше зле, вратата на помещението вечер не се отваряше. Спомням си и за случай по отношение  на ищеца, при които той е искал да му бъде указана помощ, но през тъмната част на денонощието  помещението е оставало заключено.През светлата част  на денонощието медицинските грижи в Затвора се изразяваха  в предоставяне на  аналгин.Бил съм свидетел на случаи, в които на хора в лошо здравословно  състояние  не са били извеждани  навън и не им е осигуряван  лекарски преглед.В затвора  лекар  или фелдшер не съм сигурен дали  има. Медицински  преглед става  само след записване,  чрез старшината на вишката,  за деня, всеки имащ нужда се записва   сутринта в 6.00 часа, като  при пропуск  да се запишеш по- късно през деня,   посещение е невъзможно в  лекарската служба. Шкафовете за лични вещи са железни, не всеки има такъв шкаф понеже броят им е по- малък от този на обитателите.В стаята няма маси, в 406-та килия имаше маса,  но нямахме достъп до нея всички, а само определени хора.Беше използвана  от други обитатели, които не ни позволяваха да я ползваме.Храната  е по едни черпак на човек, даже няма и едни, хляб по  едно парче.Осветлението мисля, че имаше  две  лампи за изкуствена светлина  тип фасунга с крушка.Ток имаше до 22,00 часа и след  това се изключваше.Вътре се пере и простира, на едно въже в спалното помещение, въжето е опънато между двете стени,но  не всеки успяваше да простира дрехите  и бельото си.Ищецът се чувстваше много зле от обстановката, в която бяхме настанени, тъй като не можеше да поддържа лична хигиена.Това го знам, тъй като  бяхме в една килия заедно и той споделяше с мен, че не може да се изкъпе.Това  го споделяше  с възмущение и болка.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР К.-  В коя килия бяхте заедно?

СВИДЕТЕЛЯТ  В. - В  килия №406, в VІ-та  група.Спомням  си, че един  месец преди аз да изляза, аз се изместих в друга килия.Излязох от Затвора на края на  месец септември 2014 година.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР К. - Вие преди него ли постъпихте в Затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ  В. -Р. постъпи преди  мен в затвора, аз не си спомням  кога  точно постъпих, мисля че беше 2011 година  декември месец.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР К. - За да се преместите в друга килия се подава молба, какво основание  пишеше Р.А.,  за да се премести?

СВИДЕТЕЛЯТ  В. - Не знам точно какво е писал, знам че е   подавал молби, но не знам мотиви.Ние сме били заедно.

ИЩЕЦЪТ А.- Нямам въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОР К.- Нямам повече въпроси към свидетеля.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля В..

ИЩЕЦЪТ А. - Мога да посоча  и други свидетели, с които съм бил.Няма да соча други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР К. – Имам въпрос към ищеца Р.А.- Имало  ли е случай, когато  сте зле здравословно да поискате медицинска помощ и да Ви е отказано?

ИЩЕЦЪТ А. - Искал съм доста пъти, с молба,  със записване.Имал съм случаи, в които съм пропускал  срока за записване и след  този момент  не съм бил в състояние  да  бъда прегледан от медицинско лице, тъй като съм пропуснал срока за записване. В стационара лекарят работи от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след това е само помощник затворник.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР К. - Вие първоначално в килията с колко човека бяхте?

ИЩЕЦЪТ А. - С доста, около 30 души, първоначално 25-27. Най първо бях в приемната с чистача само. В килията първоначално  бяхме 25-27души.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР К. - При преместване Вие  подавате молба,  какъв мотив посочвате?

ИЩЕЦЪТ А. – Посочвах,  че в друга килия ще ми бъде  по-хигиенично, за това че  в  някоя други килия има по- малко хора,по-чисто е ,  но по-късно  тя също се пълни с хора.

ПРОКУРОР К. - Нямам повече въпроси, но с оглед твърденията, че  му е отказвана медицинска помощ, относно оказването на медицинска помощ моля,  да се изиска информация от Затвора за реда  за получаване на медицинска помощ, искана ли е от него такава и отказвана ли е.

ИЩЕЦЪТ А. – Възразявам против така направеното доказателствено  искане.

СЪДЪТ  предвид становището на страните  намира за необходимо  да обяви на същите, че му е служебно известен факта от извършвани проверки по предходни дела със същия предмет, касаещи същия период,  че до 2015 година  справки  за извършвани медицински прегледи  или така наречената книга на прегледите  не е поддържана.Горното е установено по   редица  дела със същия предмет, породи което  искането на подобни доказателства е безпредметно  и не следва  да бъде уважавано.

Воден от горното  съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖАНИЕ искането на представителя на прокуратурата на Република България за изискване  на справка  за   проведените  медицински  прегледи  на ищеца Р.Щ.А. през процесния период.

ПРОКУРОР К. - Нямам други  доказателствени  искания.Да се приключи съдебното следствие.

ИЩЕЦЪТ А. – Няма да соча други доказателства.

Съдът  като  взе предвид становищата на страните и събрания по делото доказателствен материал намира, че делото е изяснено  от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество.

ИЩЕЦЪТ А.-Поддържам исковата молба.Моля да ми бъде присъдена  сумата, посочена  в същата за периода, който съм посочил там.

ПРОКУРОР К. – Уважаеми господин съдия, считам, че с оглед събраните доказателства исковата молба  се явява неоснователна  и недоказана и считам, че следва  да бъда отхвърлена.Липсват  доказателства за претърпени  морални вреди,  за поставяне  в неблагоприятни  условия  и  осигуряване на недостатъчно жилищна площ.Липсват доказателства  доколко пребиваването в Затвора се е отразило върху здравословното  му състояние.Твърденията на свидетелите,  че ищеца е бил болен  не се доказват по никакъв начин,  липсват данни  той  да е търсил медицинска помощ  и такава да му  била  отказана. Освен това разпитаните свидетели твърдят, че са били с него в килии  с над 30 човека, което не отговаря на действителното.От справката, получена  от Затвора е  видно, че е бил настанен  първоначално с шест човека и впоследствие е бил преместван, поради несходство в характерите, а  не  поради лоши условия.Така, че твърденията  на свидетелите не следва да се приемат като достоверни, с оглед факта, че отразяват неистини,  същите са приятели  на ищеца, но с оглед наличието на писмени доказателства следва да се даде вяра  на  писмените такива. Съгласно чл.43, ал.3  от ЗИНЗС  минималната жилищна площ за един лишен от свобода не  може да бъде по-малко  от 4 кв м., но тази разпоредба влиза в сила през 2019г.На лишените от свобода се осигурява постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода,  но съгласно параграф 6 от ПЗР на ППЗИНЗС  тази норма влиза в сила три години след приемането й.Твърденията  и претенциите за претърпени   неимуществени  вреди през целия период се явяват неоснователни,  поради което  и с оглед на всички доказателства по делото исковата молба не е доказана и следва да бъде отхвърлена.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: