ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 02.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На втори ноември                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: В.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1349 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ   Р.Щ. А., редовно уведомен, явява се лично в днешното cъдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ – ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”, гр. СОФИЯ, редовно уведомен, не изпращат представител.

         ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.БУРГАС се явява В.К..

         Явява се свидетелят С.С.И.

         Не се явява свидетеля Н.Т.В.- нередовно уведомен, призовката е върната с отбелязване, че същия е освободен от Затвора на 21.04.2014 година.

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОР К.- Да се разпита  водения свидетел.

ИЩЕЦЪТ А.– Да бъде разпитан свидетелят С.И..

Съдът снема самоличността  на водения свидетел, както следва:

С.С.И.- На 31 години,българин, български гражданин,  осъждан, неосъждан за лъжесвидетелстване, без родство или особени отношения с страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава до говори истината.

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на явилия се в днешното съдебно заседание  свидетел.

СВИДЕТЕЛЯТ И.- Познавам ищеца Р.А., с него сме близки приятели.През периода от 2011 година  до освобождаването му на 03.09.2014 година бяхме в едно помещение.Бяхме заедно в една килия през целия период на исковата молба.Условията бяха много мизерни.Бяхме в 19-та килия, в 3-та килия  и в 13-та  килия.Той  беше през това време с мен, бяхме в един коридор, в една килия.В мизерията от 2011 година до момента.Толкова са лоши условията вътре- таваните падат, в кофи ходим по нужда, кабелите падат,  баня нямаме, все една сме в ромската махала.Тръбите в тоалетните  са спукани. Мишките  минават  отгоре,  фекалиите  капят от мръсните канали.В една килия бяхме по 30 човека, били сме една килия, в  19-та  60 човека.Ние затова се местехме в други помещения с Р., но пак беше същата мизерия,  има дървеници, хлебарки само дето въшки няма.Вечер в 19:30 часа заключват помещенията. Преди пред да се заключат килиите дежурния взима  по стаите  пластмасови кофи, които се използват за облекчване на физиологичните нужди до 06.00 часа, когато отключват.Тези кофи се сменят не по-често от веднъж годишно.Кофите са пластмасови  и  миризмата на урина е фекалии  е  пропита  в самите тях. През 2011 година  си спомням,  че дори освен тези кофи сме ходила по голяма нужда в полиетиленови пликове, които след това изхвърляхме  през решетките на прозореца   и по-късно по тази причина  началника на затвора Д.К. разпореди решетките да бъдат заменени с мрежи,  за да не се изхвърля през прозорците.Прозорците са  по 2 или 3 в помещенията.Един прозорец е с размери около 1.50 метра на 0.80 метра,  в зависимост  от големината на помещенията. Аз знам, че ни се полагат по 4-5 кв.м., но реално ползвахме под един кв.метър. Шкафовете са за изхвърляне, защото са метални и са ръждясали.Един шкаф са ползва от трима души,  в помещенията няма  маси, няма и място за маси. Когато  някой  е болен,  вратата се отворя  само при много спешен случай.Доктор  няма в затвора, през процесния период имаше фелдшер в затвора, който  преглеждаше по график,  не когато  си болен, а когато си записан в книгата.През 2013 година и 2104 година  тя се казваше Д., но  една година нямаше медицинско лице.През този период Р.  боледуваше, като  обикновено  ни даваха аналгин или парацетамол. Лекарствата  ни даваше  един помощник на фелдшера, друг затворник Вторник и четвъртък,  по график  имахме право да ползваме  баня. В баните душовете бяха счупени, някои кранове липсват,  в банята  ходят по малка нужда, гъбички имаме. Много е тъмно  в помещенията, като в по- малките помещения има по една ел.крушка и две луминисцентни  лампи  в големите помещения. Кабелите висяха  и ако се качиш на трета вишка може да те удари ел.ток.Нямаме място да простираме, пералня нямаме вътре в затвора, дрехите ги перем вътре в помещенията, простираме ги в килията,  а вътре се пуши, миреше на мухъл.Отоплението е по половин час  сутрин и вечер. Пускат го мисля, че от 07.30 ч. до 08.00 ч. и го спират и вечер пак така- от 19.30 ч.до 20.00 ч. имаме отопление. Тези прозорци не са достатъчни за проветряване.Прозорците не достигат, тъй като   са широки и ниски.Във всички помещения, в които бяхме с ищеца липсваше санитарен възел.В целият затвор няма такова помещение.Хигиената се извършва с половин пластмасова чашка белина,  която трябва да стигне за цялата стая. С нея дежурния по стая трябва да изчисти стаята. В затвора липсват хлорна вар или други почистващи препарати, поддържаме  хигиената само с вода.

ПРОКУРОР К.- Като постъпи Р.А.,   в какво спално помещение беше настанен?

СВИДЕТЕЛЯТ И.- В мизерия, в първото спално помещение постъпихме заедно.Първо бяхме настанени в помещение с 25 човека,   това беше 13-та килия.Бяхме заедно и  с Н. Щ.А..

ПРОКУРОР К.-Нямам други  въпроси към свидетеля И..

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля С.И. от съдебната зала беше  отведен разпитания свидетел.

ИЩЕЦЪТ А.- Държа на разпита на Н.Т.В., но  нямам  негов адрес.От посочените  в предходното  съдебно заседание свидетели, в момента в затвора е брат ми Н. Щ.А.. Не държа на разпита на същия,  заради  изразено становище  от ответника за предубеденост.Имам телефонния номер на  Н.Т.В. и ще го уведомя за следващото съдебно заседание.

Предвид изявленията на ищеца съдът намира, че събирането на доказателства не следва  да бъде приключвано  и делото да се отложи за друга дата, за която дата  ищецът се ангажира да осигури присъствието на свидетеля Н.Т.В..

Воден от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.11.2016 година  от 15.00 часа, за която дата и час страните се считат  за редовно уведомени.

Да се изпрати уведомление до Началника на Затвора гр.Бургас за необходимостта  в съдебната зала  за насроченото съдебно заседание  да бъде доведен ищеца в настоящето производство Р.Щ. А..

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: