ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесети юли                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1347 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.В.Г., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Р.Т.П. – началник група към ОД на МВР – гр. Бургас, сектор „Пътна полиция“ – гр. Бургас, редовно призована, се явява лично.

 

По хода на делото:

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Оспорвам жалбата. Моля да потвърдите заповедта.

Представям копие на заповедта на Министъра на вътрешните работи.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представената в днешно съдебно заседание заповед, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заповед № 8121з-1524/09.12.2016 г. на Министъра на вътрешните работи.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Моля да потвърдите обжалваната заповед. Считам, че същата е законосъобразна и правилна, издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма и са налице материалноправните предпоставки за нейното издаване. Извършеното деяние е с висока степен на обществена опасност предвид това, че е образувано досъдебно производство по описа на Първо районно управление на МВР – гр. Бургас и считам, че определеният размер е адекватен на деянието.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: