ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести септември               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 133 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.П.Д., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА по оспорването Кмет на Община Царево, редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощен.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила информация под формата на писмо, подписано от Директор на Дирекция „Българско гражданство“ към Министерство на правосъдието – Л.В., относно промени в гражданството на Д.П.Д., считано от 1954 г. до настоящия момент – писмо вх. № 7924/12.07.2018 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас.

 

АДВОКАТ Н.: Да се приеме представеното писмо. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото писмо вх. № 7924/12.07.2018 г., подписано от Директора на Дирекция „Българско гражданство“ към Министерство на правосъдието. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателство по делото писмо вх. №7924/12.07.2018г., подписано от Директора на Дирекция „Българско гражданство“ към Министерство на правосъдието.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо председател, от името на представлявания от мен кмет на община Царево Ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, като изцяло поддържам представените пред Вас в писменото становище доводи за това, а именно за законосъобразност на атакуваните административни актове.

Моля да ми бъдат присъдени направените от моя доверител съдебно-деловодни разноски, за които представям нарочна молба и вносна бележка.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: