ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести октомври                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1338 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.27 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.К.З. се явява лично и с адвокат М., с приложено по делото пълномощно

Ответникът М.Д.Д.- ст.специалист в отдел „Общофункционален контрол“ при Дирекция „УКОРС“ не се явява, редовно уведомена. За нея- юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по повод жалбата на Г.К.З. против принудителна административна мярка- преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик на осн. чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП, наложена на от М.Д.Д.- ст.специалист в отдел „Общофункционален контрол“ при Дирекция „УКОРС, на 22.06.2016г.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Адвокат М.: Поддържам жалбата. Имаме искане за разпит на свидетел, като с показанията му желаем да докажем, че не жалбоподателят е ограничил възможността за движение на други МПС .

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка. Ще имам доказателствено искане- ще моля за допускане на един свидетел, с който ще установим фактическата обстановка към момента на изпълнението на ПАМ.

Адвокат М.: Ние не оспорваме, че фактическата обстановка е такава, каквато твърди административният орган, а именно, че положението на автомобилите е такова, каквото е видно от приложените снимки. Проблемът е, че към момента на паркиране автомобилът на доверителя ми не е препятствал движението, а е имало и спрян бус.

Юрисконсулт Р.: По скоро със свидетелят ще доказваме по какъв сигнал е отишла репатриращата кола там, имало ли е шофьор на автомобил, който не е могъл да тръгне, тези обстоятелствата ще доказваме.

Адвокат М.: Водим свидетеля и моля да бъде разпитан в днешното съдебно заседание, поради служебната му ангажираност.

 

В съдебната зала се явява ответникът М.Д.Д..

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, както и един свидетел при режим на довеждане от ответната страна в следващото съдебно заседание за установяване на посочените обстоятелства.

 

Сне се самоличността на водения от жалбоподателя свидетел, както следва:

Е.В.З., родена на ***г. в гр. Бургас, българка, българска гражданка, неосъждана, съпруга на жалбоподателя. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, както и за правото и́ да откаже да свидетелства. Обещава да говори истината пред съда.

Свидетелката ЕВГЕНИЯ З.: Запозната съм с правото си да откажа да свидетелствам. Желая да дам показания.

Свидетелката З. на въпросите на адвокат М.: Собственици сме на лек автомобил марка „Мазда“ с рег.№ А9305МП. Лятото отивахме на плаж семейно. Паркирахме близо до ресторант „Фиеста“, в близост до паркинга. Когато паркирахме, пред нас нямаше спрян автомобил. В дясно от нас имаше паркиран друг автомобил. Този друг паркиран автомобил можеше спокойно да премине към пътното платно напред. Паркирахме не на улица, не на тротоар, паркирахме на паркинг с много паркирани автомобили. Нямам представа до къде е разположен паркинга. Нямаше маркировка на мястото. Успяхме да видим колата като я качваха на паяка. Пред нас имаше спрял бус. Нашият автомобил не можеше да излезе на пътя, и другият автомобил не можеше да излезе на пътното платно при тази ситуация. Когато паркирахме, всички автомобили бяха паркирани там. Автомобилите бяха паркирани в посока успоредно, как точно да кажа, ние спряхме до автомобил, който беше вече спрял, ние спряхме успоредно до него. Имаше също много паркирани автомобили. Улицата се намираше в ляво от автомобила ни. спряхме успоредно до лек автомобил, имаше паркиран лек автомобил. В момента когато паркирахме пред нас нямаше бус, пред нас беше свободно. Микробусът беше спрял по-късно. Не мога да отговоря какво беше разстоянието между нашия автомобил и микробуса, съпругът ми беше шофьор. По негова, на съпруга ми, а и по моя преценка нямаше как да излезем.

 

Адвокат М.: Нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт Р.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите гласни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.11.2016г. от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.44.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: