ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1328 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Д., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ А.Д.Г. – младши инспектор ОРР в Първо районно управление при ОД на МВР – гр.Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили по делото писмени документи, представени от Началника на Първо районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, изискани във връзка с указания на съда от предходно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ К.: Считам, че представените доказателства касаят друг случай, по който е съставян акт за установяване на нарушение по реда на Указа за борба са дребното хулиганство (УБДХ) и нямат отношение към административната преписка във връзка със задържането на лицето, поради което не могат да бъдат ползвани на самостоятелно правно основание без да бъдат проверени по реда, предвиден в АПК. В този смисъл се противопоставям на тяхното приемане като доказателства по делото.

Няма да соча други доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ Г.: На основанието на тези доказателства лицето е задържано за срок от 24 часа, така че считам, че следва да се приемат като доказателства по делото.

Няма да представям други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства представените от ответника писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника, описани в придружителното му писмо до съда – л. 20 от материалите по делото.

 

Поради липса на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо Съдия, моля да уважите жалбата, да отмените оспорена пред съда заповед с последиците по закон. Ако уважите това мое искане, моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски.

Накратко, позволявам си да твърдя, че при така предприетото по отношение на доверителя ми по реда на УБДХ задържане, задържането по реда на ЗМВР се явява недопустимо и ограничава исконното човешко право на лична свобода и придвижване.

По тези съображения моля да постановите Вашия съдебен акт.

ОТВЕТНИКЪТ Г.: Лицето бе задържано поради това, че беше във видимо нетрезво състояние и след съставяне на протокол за полицейско предупреждение да не се заканва и саморазправя с персонала на казино „Скарабей“, същият пред мен и пред моите колеги повтори, че ще се върне обратно да се саморазправя.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: