ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1327 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Г.Г., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно на л.18 от делото

Ответникът В.Н.С.- полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява, не се представлява

Явяват се призованите свидетели А.Г.И., П.Д.П. и П.И.Ч..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба на Т.Г.Г. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-000695/26.03.2018г. на полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ Бургас към ОД МВР Бургас, с която на основание чл.171, т.2а, б.“б“. от ЗДвП на жалбоподателят е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрация на пътно превозно средство за срок от 6 месеца, считано от 26.03.2018г. и са отнети свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 004007531 и 2 броя регистрационни табели № А7103ВК.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам подадената жалба. Моля да се приемат писмените доказателства.

Водя двама свидетели, които моля да бъдат допуснати до разпит. С разпитът им ще установим фактите - как лицата са възприели по различен начин и по различно време случилото се. Свидетелите са М.Б.и П.Г..

Нямам други искания.

Няма спор, че автомобилът, който е описан в заповедта, е собственост на моя доверител.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на л.2 от делото.

ДОПУСКА до разпит двамата свидетели, водени от жалбоподателя

 

Съдът изведе свидетелите П.Д.П. и П.И.Ч. от залата.

В залата остана свидетелят А.Г.И..

 

Съдът пристъпи към разпит свидетеля, като сне самоличността му, както следва:

А.Г.И., 41 г., неосъждан, служител на МВР, младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция“ Бургас, без дела и родство с жалбоподателя.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Това е второ или трето дело със същия жалбоподател за същата случка.

ВЪПРОС на СЪДА: Кога забелязахте автомобила, видяхте ли жалбоподателя да кара автомобила и какво може да ни разкажете за тази случка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Господинът не съм го виждал да кара. Колегите са го спрели, те са установили шофирането и са се обадили на дежурния. Казаха ми, че е управлявал еди кой си автомобил.

Автомобилът се намираше на паркинга, където бяха го спрели. Разстоянието между жалбоподателя и автомобила не помня какво беше. Не помня дали съм видял автомобила. Това се случи рано сутринта. Помня само жалбоподателя. Щом съм му писал акт, значи съм го видял лично.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Когато дойдохте на мястото, спомняте ли си автомобилът къде беше, на коя улица и улицата как се казваше или на тротоара на коя улица беше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Това беше горе-долу до болницата. Това е описано в акта, който съм съставил.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Колегите ви, които са ви извикали, помните ли къде бяха?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Бяха излезли на видимо място на улицата, за да мога да ги видя, ако е тъмно не мога да ги видя.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Там ли извършихте пробата за алкохол, в присъствието на колегите ви?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Извърших проверката в присъствието на колегите, дадоха ми документите, казаха какво са установили, искаха да го пробвам за алкохол и аз започнах да го пробвам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Това на ул. Родопи ли стана?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Не мога да се сетя, но всичко е описано в акта.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Въпросният автомобил спомняте ли си какъв беше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Описан е в акта. Нали делото е за принудителна административна мярка? Смятам, че това няма отношение. Задават ми въпроси, които не засягат принудителната административна мярка.

СЪДЪТ: Съдът е този, който решава, кои въпроси са относими и кои – не. Ако съдът е допуснал въпрос, както е в случая, Вие сте длъжен да отговорите.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Има възможност да съм забравил, и да не мога да кажа. Не си спомням.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Автомобилът на водача беше ли до полицейския автомобил?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ: Не.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

Съдът въведе в залата свидетеля П.И.Ч..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

П.И.Ч., 36 г., неосъждан, без дела и родство с жалбоподателя. Работи във Второ районно управление на МВР.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч.: Случаят го знам. Запознат съм.

Мисля, че беше март месец, около 4 часа сутринта. Движехме се по ул. Родопи, посока ул. Ванче Михайлов, като ние бяхме в единия край на улицата, като тази отсечка е около 60 м и по средата има две отбивки. На реално наше дясно има отбивка за паркинг, мисля че  блок 44 беше. За блока не съм сигурен. Движехме се по тази улица, като срещу нас се движеше друг автомобил, като ние се движим, колите ни се движеха една срещу друга, като пред нас посочения автомобил направи ляв завой, негово ляво, и автомобилът се насочи към паркинга, ние спряхме зад автомобила. Автомобилът беше марка „Опел Астра комби“, 90 и някоя година. Цветът не си спомням, мисля, че беше тъмен. Автомобилът зави и спря на паркинга, веднага след автомобила спряхме и ние, а господинът слезе от автомобила. Слезе от шофьорската страна. В автомобила беше само той. Друго лице не е слизало.

ВЪПРОС на СЪДА: Автомобилът, когато зави, имаше ли период, в който нямахте видимост към автомобила?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч.: Нямаше такъв период, защото ние се намираме на секунди след него, на 5-6 секунди след като той беше спрял.

ВЪПРОС на СЪДА: Когато спряхте, водачът беше ли извън автомобила?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч.: Когато спряхме, той слизаше от автомобила.

Оттам насетне извършихме проверка на господина. Усъмнихме се, че е употребил алкохол, обадихме се на КАТ и когато колегите от КАТ дойдоха, господинът даде проба и отчете 0,8 на хиляда или нещо такова, но под 1,2 на хиляда. Не съм сигурен колко беше, но пробата беше под 1,2 на хиляда и над 0,5 на хиляда. И после свалихме номерата, колегата който беше с мен свали номерата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Всичките тези действия, къде ги извършихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч.: На място. Пробата за алкохол Г. я даде до служебния автомобил на колегите от КАТ, който беше на ул. Родопа, не на паркинга.

Само да ви обясня, какво представлява паркинга, където беше автомобила, там си е импровизиран паркинг и улицата е на около 5-6 метра. Има си тротоар, някаква градинка и от тротоара до автомобила на КАТ, където се взе пробата. Те са непосредствено близост улицата, един тротоар и после паркинга.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Само това ли беше действието, което извърши служителя на КАТ на тротоара?.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч.: Мисля, че те също му съставиха акт. Пробата за алкохол и акта беше съставен там. Бяхме четири човека. За кое действие точно питате?

АДВОКАТ Д.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Ако може да уточним ситуацията – Вие на фарове ли бяхте, защото преди малко казахте, че колата ми е тъмна, а ще видите, че колата ми е светла?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч.: Бяхме на фарове и вие бяхте на фарове.

ВЪПРОС на ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Тогава защо казахте, че колата е тъмна.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч.: Останах с впечатление, че колата е тъмна.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля П.Д.П..

П.Д.П., 32 г., неосъждан, без дела и родство с жалбоподателя. Работи във Второ районно управление на МВР.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

СВИДЕТЕЛЯ П.: Датата и часа не помня. Беше зимата. Беше тъмно, за часа нямам спомен. Относно въпросния господин, ние се намирахме в ж.к. Братя Миладинови, на ул. Родопи. Бяхме с колегата П.Ч., заедно бяхме патрул. Бяхме в служебния автомобил, като се движехме по ул. Родопи. Забелязахме въпросния господин с автомобила, който беше „Опел Астра“, цвета мисля, че беше тъмен, бежав, не знам точно. Той сви от ул. Ванче Михайлов и се насочи срещу нас по ул. Родопи, след като ни видя, сви в ляво и спря зад блока. Ние се насочихме към него, сложихме бурканите. Господинът слезе от автомобила и му извършихме проверка. Не е слизал друг, той слезе от шофьорското място. Нямаше никой в автомобила.

ВЪПРОС на СЪДА: Имаше ли период от време, в което не го виждате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Не, постоянно имахме поглед върху автомобила. Когато спря, ние също слязохме и ни замириса на алкохол. Тогава извикахме полиция, колеги от КАТ за да вземат проба за алкохол.

Когато общувахме с господина, той беше до автомобила. Колегите от КАТ му извършиха проба за алкохол на ул. Родопи. По принцип така се извършва проверка - до служебния автомобил, дрегера се включва в запалката на автомобила. Т.е. защото от КАТ спряха там. Не мога да кажа защо не са спрели на паркинга. Там се извършва проверката.

ВЪПРОС на СЪДА: Знаете ли какво се установи от проверката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Пробата беше положителна 0,91 на хиляда, не мога да кажа точно.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Какви действия извършихте вие и като спряхте водача и къде извършихте тези действия. Само вие с вашия служител?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: На паркинга, пуснахме светлинни сигнали, след което господина слезе от автомобила и му поискахме документи за самоличност.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Когато пристигна полицейския автомобил, къде спря?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.:*** бяха двама колеги.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: В този момент вашият автомобил, когато пристигна автомобилът на КАТ, къде се намираше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: След това го преместих, нашият автомобил го преместихме на ул. Родопи. Бяхме на ул. Родопи, когато дойде автомобилът на КАТ. Вече бяхме на ул. Родопи за да ни видят колегите.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Какво отстояние има от паркинга, където е спрян автомобила до ул. Родопи където са били колегите ви от КАТ.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: 10 метра, не мога да кажа точно, но около 10 метра.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Вярно ли е, че жалбоподателят е вървял по тротоара, настигнали сте го с автомобила, спрели ли сте го? Вярно ли е, че се е движел по улица Родопи по тротоара?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Не си спомням.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Вярно ли е, че той е вървял пеша по ул. Родопи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Не е вярно вашето твърдение. Казах къде сме го проверили, след това, ако сме вървели до автомобила на КАТ, тогава сме вървели.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Къде вървяхте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.:***. По тротоар, черен път, там паркингът не е асфалтиран, то е тротоар и улица.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Преместихте ли вашия автомобил? Казахте, че сте го преместили до полицейския автомобил?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Като спряхме господина, поискахме му документите и преместихме автомобила, преди да дойде колегата от КАТ, на ул. Родопи.

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам показанията на последните двама свидетели. Считам, че изложеното от тях е изцяло неистина и ще се аргументирам с доказателствено искане.

 

Съдът въведе в залата свидетелката П.Д.А..

Сне самоличността на свидетелката, както следва:

П.Д.А., 62 години, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Познавате ли жалбоподателя, откъде, спомняте ли си пролетта за някаква случка, събиране, какво се е случило? Да ни кажете каквото си спомняте като свободен разказ

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Познавам го повече от 25-30 години. Имаме приятелски отношения с него, много добри приятелски отношения. През март месец той ме покани, беше неделя, датата я помня - 25 март, защото той е роден на 14 март. Покани ни на заведение в к-с Лазур, след което отидохме на пиано бар в хотел Приморец. След пиано бара, сутринта, след 3 часа, се прибрахме заедно, ние живеем в съседни блокове. От к-с Лазур до пиано бара аз шофирах, и от пиано бара до вкъщи, пак аз шофирах. В пиано бара бяхме с треньора Георги, по фамилия не съм го запомнила. Впоследствие разбрах, че са го спрели на улицата полицаи и са му направили акт.

ВЪПРОС на СЪДА: Къде паркирахте колата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Той живее в бл. 47 на ж.к. Братя Миладинови, а аз в 57-ми блок и минахме по най-прекия път от хотел Приморец до ж.к. Братя Миладинови, защото аз исках да се прибирам. Аз минах пред 47 блок, но нямаше място за паркиране. Завих на ул. Родопи и намерих място зад блока, зад 47 блок. И той тръгна да се прибира. Там мястото не е обозначено като паркинг, но не е забранено да се паркира. Според мен не е забранено паркирането, няма знак, не е обозначено като паркинг и спират всички коли.

Това беше към 03:30 – 04:00 ч. След като спряхме, аз си тръгнах и той си тръгна, за да минава отпред на блока и да се прибира. Входът не е от страната на паркинга, а аз си тръгнах към моя блок, който е към училище „Братя Миладинови“. Разделихме се, той нещо си взимаше от колата. Георги беше с нас от ресторанта до пиано бара, след което ние заедно се прибрахме с жалбоподателя. Аз шофирах още от ресторанта. Дълги години съм живяла и държа на тези неща.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Да сте виждали полицейски автомобил?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Не съм виждала полицейски автомобил. Най-прекият път от хотел Приморец е през ул. Републиканска, ул. Стефан Стамболов и блока се намира точно под Механото (Механотехникума), по ул. Шар планина, а моят блок е по-встрани.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ Д.: Имам доказателствено искане, да бъде разпитан втория служител от КАТ. От разпита на свидетеля в днешното съдебно заседание стана ясно, че са били двама служители, за това ще поискаме и неговия разпит, защото, както казах по-горе, оспорвам показанията на служителите на Второ районно управление на МВР и по тази причина искам да призовем втория служител от КАТ, който да изложи неговата гледна точка от пристигането и взимането на пробата и ако си спомни кой къде е бил.

Очаквах да кажат същите неща, които казаха пред районен съд по административно-наказателното дело. Единият от свидетелите каза пред районен съд, че полицейския автомобил не е мърдал от паркинга. Разиграват се други фактически обстановки, само да може да се докаже едно или друго. Предлагам и ако съдът прецени, да бъде призован втория служител от КАТ. В тази връзка може да поискаме справка от КАТ, в която да се посочи кой е бил другия дежурен на тази дата.

Моля в следващото съдебно заседание да разпитаме другата свидетелката, която водим, защото си е забравила личната карта днес. Следващата свидетелка е възприела част от случката. Тя е съседка отсреща в блока.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА от началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, в 7-дневен срок от съобщаването, справка, от която да се установи на 25.03.2018г. - 26.03.2018г. кой служител на сектор „Пътна полиция“ е патрулирал заедно с А.Г.И..

УКАЗВА на жалбоподателя и неговия пълномощник, че в следващото съдебно заседание ще бъде разпитан другия воден от тях свидетел, поради факта, че в днешното съдебно заседание лицето не носи документи, с които да установи самоличността си.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.01.2019г. от 11:00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

УКАЗВА на страните, че в срок до следващото съдебно заседание следва да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: