ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 12.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На дванадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1327 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Н.П., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.П., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържаме жалбата.

Моля да приемете като доказателства протокол № 3 от 18.05.2012 г. и разрешение за строеж № 381.

Моля да назначите съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси, поставени в нарочна писмена молба, която представям.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези представени от пълномощника на жалбоподателите в днешно съдебно заседание.

Като основателно следва да бъде уважено и искането на адвокат Д. за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на формулираните от него въпроси в отделна писмена молба.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези представени от пълномощника на жалбоподателите в днешно съдебно заседание – протокол № 3 от 18.05.2012 г. и разрешение за строеж № 381.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която да отговори на формулираните от адвокат Д. въпроси в писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице, в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателите в 14-дневен срок от днес. След внасяне на депозита ще бъде назначено вещо лице в закрито заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.11.2016 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: