ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети октомври                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1325 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:01часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Т.З., редовно призован, се явява лично и с адвокат В., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника началник група в сектор ПП при ОД МВР Бургас, редовно уведомен, няма представител.

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на С.Т.З. против заповед за прилагане на принудителна мярка № 18-0769-000800/04.04.2018г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 171, т.4 от ЗДвП, изразяваща се в изземване на свидетелство за управление на водач на МПС, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл. 157, ал.4 от ЗДвП.

 

АДВОКАТ В.: Поддържаме жалбата и становището изразено в молба от 31.08.2018г. Запознати сме с преписката и намираме, че са представени всички доказателства. Нямаме други док искания. Моля да бъде приключено съдебното дирене.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л. 2 и л.3 от делото, както и представените от жалбоподателя писмени доказателства с молба от 30.08.2018г.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ В.: Моля да бъде отменена заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0769-000800/04.04.2018г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас. Считаме, че не са били налице предпоставките за нейното издаване. След като се запознахме с представената от административния орган административна преписка, е видно, че контролните точки, в пълния размер от 39 са били възстановени през 2013г. Според посочените в т.37 и т.38 от справка картон на водача, актът не е влязъл в законна сила и не може да бъде взет предвид за отнемане на точки. Считаме, че жалбоподателят има пълния размер контролни точки към момента на издаване на заповедта за прилагане на принудителна административна мярка, поради което моля да бъде отменена.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: