ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и втори октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1321 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Глог 2010” ООД, редовно призован, явява се адвокат М., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Публичен изпълнител в дирекция „Събиране” в ТД на НАП Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържаме жалбата. Нямаме други доказателствени искания и няма да представяме допълнителни доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени с писмо вх. №4920/2014 г. по опис на Административен съд Бургас и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени с писмо вх. №4920/2014 г. по опис на Административен съд Бургас – молба с вх. №ИТ-00-4586/10.04.2014 г.; протокол за действие по чл. 226, ал. 2 ДОПК с изх. № ИТ-00-4586/22.04.2014 г.; жалба до Директора на ТД на НАП Бургас с вх. № ИТ-005420/25.04.2014 г. и отговор по жалба с изх. № ИТ-00-5420/12.05.2014 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо Председател, в случая считаме, че е налице различно произнасяне от некомпетентен за това орган по смисъла на чл. 266 ДОПК, поради което същия се явява незаконосъобразен, с оглед на което Ви молим да отмените  произнасянето по жалбата срещу действието на Публичния изпълнител.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: