ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми юли                                              две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛИНА КОЛЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1321 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 16:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И ИЩЕЦ М.С.С., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Т.Н.Т. – главен специалист в отдел „Общофункционален контрол” при дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галина Колева.

 

По хода на делото съдът съобрази днес постъпила по делото молба от М.С.С., с която заявява, че оттегля подадената от нея жалба, по повод на която е образувано настоящото административно дело, и моли за прекратяване на производството по делото.

Оттеглянето на жалбата по своята правна същност представлява десезиране на съда от разглеждането на административноправния спор по същество. В случая, оттеглянето е направено по реда и при условията на чл.155, ал.3, във връзка с чл.155, ал.1 от АПК – с писмена молба, подадена лично от жалбоподателката.

Налице са условията на чл.159, т.8 от АПК, поради което подадената жалба следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.С. *** против принудителна административна мярка – преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, наложена на 28.04.2013 г. по отношение на лек автомобил марка „Форд”с рег. № А 8308АР, и съединения с нея иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1321/2013 г. по описа на Административен съд – град Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок, считано от днес, за ответника и в същия срок, считано от съобщаването, за жалбоподателя.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: