ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 10.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На десети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1320 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АБ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Н. c  пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ж. c  пълномощно по делото.

 

 

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

В предходното съдебно заседание съдът е дал възможност на процесуалния представител на ответника да изрази становище по представените частни документи от адв. Н..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се приемат документите.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства ведомости за заплати, представени от адв. Н. в предходното съдебно заседание (лист 1713-1760).

АДВ. Н.:Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата. Ще представя писмени бележки.

Моля за присъждане на разноските.

 

Съдът ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Жалбата е неоснователна, поради което следва да бъде потвърден актът, както е изменен с решение на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ -Бургас. Ще представя писмени бележки. Представям списък на разноските. Оспорвам възнаграждението на адв. Н. и моля същото да бъде съгласно наредбата.

 

Съдът ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на процесуалния представител на ответника за представяне на писмени бележки.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: