ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 05.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети март                                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. П.С.

       2. Ю.Р.

секретар:  Г.Ф.

прокурор: С.Х.

сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

КНАХ   дело    номер    131    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10  часа се явиха:

 

Касаторът – С.Д.М., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Х., с представено по делото пълномощно.

Ответникът по касация – Началник на Районно полицейско управление – Поморие, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Х. – Да се даде ход на делото

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ Х. - От името на моя доверител поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВОКАТ Х. – Моля да отмените първоинстанционното решение като незаконосъобразно и с решение по същество да отмените наказателното постановление като незаконосъобразно. Поддържам всички основания изложени в касационната жалба. Тук единствено ще посоча, че наказателното постановление не е издадено от компетентен орган. Съгласно чл. 320, ал. 2 от Кодекса на застраховането, то се издава от Директора на дирекция Областна полиция или от упълномощено от него лице. По делото липсват данни да е упълномощен началникът на Районно полицейско управление – Поморие, поради което считам, че наказателното постановление е издадено от некомпетентен орган.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Намирам за безспорно доказано извършеното от касатора административно нарушение, а именно, че е бил без сключена застраховка „Гражданска отговорност”, с което е осъществил състава на чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ. Не споделям доводите за допуснати съществени процесуални нарушения и най-вече за нищожност на издаденото наказателно постановление, а именно, че е издадено от некомпетентен орган. Представени са надлежни заповеди, с които се упълномощават началниците на районните управления да издават такива постановления и наредба, с която полицаите осъществяват пътен контрол. Неоснователно и недоказано е това твърдение. Моля да постановите своя акт като потвърдите решението на първоинстанционния съд.

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: