ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.10.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІV-ти административен състав

На пети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1317 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:06 часа се явиха:

 

Протестиращата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Стоянова.

          Ответникът Общински съвет Малко Търново, редовно призован, не изпраща представител.

 

          Съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава, а подаденият протест от прокурор в Окръжна Прокуратура гр. Бургас следва да бъде оставен без движение по следните съображения:

Протестът  е подаден срещу чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1 , чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1, чл 29, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34 и чл. 37 от Наредба за определяне на условията за управление и ползване на общински пътища на територията на Малко Търново. В самия протест е посочено, че наредбата е приета преди повече от 15 години, без да е посочена конкретна дата на приемането на този подзаконов нормативен акт. От Общински съвет Малко Търново са представени две решения – решение № 289/30.08.2013 г. и решение № 266/15.09.2017 г., с които се изменят текстове на тази Наредба, като с последното решение от 15.09.2017 г. се изменят част от оспорените текстове на чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, т. 1, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1, т. 4, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34 и чл. 37. При  това положение остава неясно в коя редакция Окръжна Прокуратура гр. Бургас оспорва посочените разпоредби. Поради това на същата следва да бъде дадено указание да отстрани нередовностите, като посочи кои текстове от посочения подзаконов нормативен акт оспорва и в коя редакция.

Затова и на основание чл. 196 АПК във вр. с чл. 158 апк, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без движение протеста на Окръжна прокуратура гр. Бургас, въз основа на който е образувано административно дело № 1317/2017 г.  по описа на Административен съд гр. Бургас.

Указва на подателя на протеста в 7-дневен срок, считано от днес, да отстрани нередовностите, констатирани в обстоятелствената част на това Определение.

Указва на подателя на протеста, че при неизпълнение на даденото указание протестът ще бъде оставен без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: