ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 02.12.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На втори декември                                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1308 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „Скорпион 03-Д.Д.”, редовно уведомен, се явява адв. с приложено по делото пълномощно.

За Директора на РЗОК-БУРГАС, редовно уведомен, се явява адв., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.: Да се даде ход на делото.

Адв.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.: Поддържам жалбата. Моля да приемете приложените към нея писмени доказателства. Моля да допуснете до разпит един свидетел, който водим в днешно съдебно заседание, с оглед установяване обстоятелството подписа на приносителя на бланката. Свидетелят е служител в аптеката. Нарушението е относно липса на подпис на приносителя на рецептурната бланка.

         Засега нямам други доказателствени искания.

         Адв.: Оспорвам жалбата. Заповедта е правилна и законосъобразна. Констатирано е нарушение. Твърдя, че административната преписка е представена в цялост.

Представям и моля да приемете допълнение към приложение № 4,  което е приложение към подписания индивидуален договор. С това приложение представям указанията при предписване на лекарствени средства, където е записано какви данни попълват те. Указанията са съобразени с наредбата, която се цитира в жалбата.

         Адв.: Не възразявам по това доказателство.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит воденият свидетел, чиято самоличност снема както следва:

С.П.С. –българска гражданка, несемейна, неосъждана, предупредена за отговорността по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

Разпит на свидетеля С.: Работя в аптеката като продавач-консултант от 6 месеца. Помагам на фармацевта, когато имам възможност. подреждам стоката. Аптеката се намира в кс „Лазур” бл.196, до магазин „Сара”. Е.Ю.О. и П.Т.Д.а са хора, които редовно посещават аптеката. Те са редовни клиенти, които обикновено гледат подозрително, със съмнение, не искат да се доверяват. П.Д. е  изключително взискателна и ми е правила забележка дори за маникюра, да не се лакирам. П.Д. купува „Зипрекс”, „Депакин хром”. Това са лекарства за шизофрения. Купува ги чрез здравната каса. На 22.06.2009г. П. закупи от аптеката тези лекарства. След като беше изпълнена рецептата й беше предоставена за подпис бланката. Тя не подписа. Отказа да подпише и не даде обяснения защо. Каза „Няма да подпиша” и излезе. По тази рецепта се плаща само „Депакин хром”. Тя го плати и отказа да подпише рецептурната бланка за „Зипрекс”, който се изплаща от здравната каса.

На 17.06.2009г. Е.О. закупи тест ленти за измерване на кръвна захар. Те също се изплащат от здравната каса. Рецептурната бланка й беше предоставена за подпис, но тя отказа да подпише. Не даде обяснение защо.

Имали сме и други случаи, в които пациентите отказват да подпишат бланките. Първо се изпълнява рецептата и последното нещо е подписът на клиента. Подписът удостоверява, че пациентът е взел лекарствата. Ако не се подпишат, не могат да използват тази рецепта отново, защото рецептата остава при нас.

В момента съм стажант помощник-фармацевт. От 01.06.2009г. работя в тази аптека. Добре си спомням двете дати, защото точно тогава аз въведох рецептите в компютъра. „Зипрекс” е доста скъпо лекарство, а тест лентите за първи ги видях тогава.

Проверката от ЗОК не съм сигурна кога се извърши. Не беше много време след  тези случки.

Магистър-фармацевтът първо подаде лекарствата на пациента и след това представи бланката за подпис.

Има и други пациенти с психични заболявания, които пазарят от нашата аптека. Имаме и други случаи, когато отказват да се подпишат. Имаме случаи, когато магистър-фармацевта моли човек от опашката да се подпише, за да докаже, че лекарствата наистина ги е взел пациентът.

Адв.: Нямам доказателствени искания.

Адв.: Нямам искания. Да се приключи събирането на доказателства.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.: Моля да отмените обжалваната заповед, като незаконосъобразна и ни присъдите съдебно-деловодните разноски.

Адв.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите обжалваната заповед. Видно от представения индивидуален договор, задължение на аптеката е да оформи рецептурната бланка, като в тази рецептурна бланка е задължителен подписът на получателя на лекарствата, които са частично или напълно заплатени от касата. В случая фармацевтът има проблеми с оформянето на бланката, което е задължително и заради което в договора е написано, че може да бъде санкциониран. Сключвайки договора фармацевтът поема ангажименти, които е длъжен да изпълнява и при неизпълнение има санкции. Моля за разноските по делото.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: