ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.09.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

    2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: МАНУЕЛ МАНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1305 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:18 часа се явиха:

 

Протестиращата страна Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Манев. 

Ответникът по касация - Общински съвет Поморие, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба:

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам касационната жалба за процесуално допустима.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед липсата на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, поддържам протеста, подаден от Прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас, като моля съдът да постанови решение, с което да отмени разпоредбите на чл. 1, ал. 2; чл. 48; чл. 49 и чл. 50 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Поморие, като незаконосъобразни и постановени в противоречие с разпоредбите на чл. 1, ал. 1, чл. 52, чл. 53 и чл. 54 от Закона за пътищата.

Претендираме за  направените разноски по делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от Общински съвет - Поморие писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводителното писмо на лист 8 от делото, както и допълнително постъпилите писмени доказателства, също подробно описани в съпроводителното писмо, находящо се на лист 55.

 

Съдът, като съобрази, че доказателства по смисъла на чл. 219, ал. 1 от АПК няма да бъдат ангажирани по делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

ПРОКУРОРЪТ: Моля да съобразите изявлението, записано по-горе в протокола, в което изложих съображения по същество.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение след съвещание, в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: