ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети април                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  ВЕЛИЧКА КОСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1300 по описа за 2016 година

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ А.Д.Б., редовно уведомен, не се явява. За него адвокат Ц. с представено по делото пълномощно (л.8).

 

За ОТВЕТНИКЪТ Регионална дирекция по горите гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Костова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството по делото е възобновено на основание чл.230 , ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, предвид  влязъл в сила съдебен акт, а именно тълкувателно решение № 1/15.03.2017г. на Върховен административен съд постановено по тълкувателно дело № 2/2016г.

 

АДВОКАТ Ц.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Представям списък за разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Няма да соча доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Ц.: Уважаеми административен съдия, моля да уважите претенцията така, както е предявена, като основателна и доказана и в този смисъл постановите решение, като ни присъдите и съдебно- деловодни разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Ако счетете исковата молба за основателна, Ви молим да намалите възнаграждението, като се има предвид правната и фактическа сложност на делото, до минималния размер определен съобразно чл.36, ал.2 от Закона за адвокатурата, с оглед на това размерът да бъде справедлив и обоснован.

 

ПРОКУРОРЪТ: С оглед  доказателствата по делото, моля да постановите  решение, с което уважите исковата претенцията в пълен размер, като доказана и основателна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: