ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 25.09.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети септември                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1300 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Н.Т. се явява лично и с адвокат Н..

За ответната страна - изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена.

Явява се свидетелят д-р А.Щ..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

А.М.Щ., роден на ***г. в гр.Добрич, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, без родство с жалбоподателя. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят Щ. на въпросите на адвокат Н.: В момента не работя никъде, съкратен съм. До 01.07.2015г. работих като официален ветеринарен лекар на Община С.. От 2006г. до м.юли 2015г. работих като официалния ветеринарен лекар на Община С.. През този период непрекъснато имах контакти с жалбоподателя в качеството му на регистриран земеделски производител. Преди да му бъде извършена проверка от Разплащателния фонд на ДФ „Земеделие” Ямбол ми е съобщавал за проблема с ушните марки. Проблемът е такъв, че през цялата 2012г. имаше затруднение с осигуряването на ушни марки на каквито и да е животни. Спомням си, че само за прасета имаше. Те са безплатни, до края на 2012г. нямаше никакво захранване в цялата страна. Доколкото знам имаше обществена поръчка, която се обжалва, обжалването продължи цяла година и оттам дойдоха тези затруднения. Той (жалбоподателят) колкото пъти ми се е обаждал по телефона съм го упътвал да отиде до Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Бургас и доколкото знам е пуснал молба там и след месец и половина - два му дадоха 100 марки. Той и да иска марки, няма как да му ги осигуря. Преди м.юли 2012г. сме се чували по телефона и ми каза, че иска ушни марки, но проблемът беше в цялата страна. Тогава беше задължение на държавата да осигури ушните марки, а от януари 2013г. те се поръчват на частни фирми и земеделските производители си заплащат услугата за доставката и поставянето им. Има промяна в закона от м.януари 2013г., след това имаше и други промени.

СВИДЕТЕЛЯТ Щ. на въпросите на юрисконсулт Л.: Когато падне ушната марка, стопанинът е длъжен да се обади на частния практикуващ ветеринарен лекар, който обслужва обекта му, обслужва животновъдния обект, и той трябва да му ги сложи, това е реда. Но при положение, че няма марки, няма какво да му сложи. Обаждането става в определен срок. За едно новородено животно в срок от 7 дни, между 3 и 7 дена, дали е новозакупено или новородено, срока е този. Бях уведомен по телефона за това че няма марки, но може и писмено. Писмено и да ми го даде, най-добре е до областната дирекция по безопасност на храните да бъде. Преди датата на проверка не е имало писмено запитване до мен не е имало. Запазването на ушните марки много зависи от вида на животното, при жалбоподателя е коза, а темперамента на козата е по-голяма, вре се в трънки и се късат не само марките, но и част от ушите. Една ушна марка е за около година, година и нещо, може да се скъса и на втория ден. Ушната марка се състои от две части, едната е с чип задължително, едната е оранжева другата жълта, оранжевата се поставя на лявото ухо, което може да се чете с четец. По едно време даже бяха четири, но сега се поставят две. Ако едната от двете еднакви марки падне, при говедата важи това нещо, но трябва да питате ДФ „Земеделие” те могат да кажат. Като земеделски производител в рамките от 1 октомври на предходната година до 28 февруари на настоящата са задължени да се регистрират с декларация КЗЖ от участъковия лекар, той идва при мен и му давам справка от информационната система. Тази информация идва от участъковия, който отговаря за обекта, и аз искам декларация, че животните са налични и каквото е в системата това виждам и аз, това вижда и ДФ „Земеделие”. Декларациите се съхраняват в офиса в С.. Предполагам, че ги пазят. Ние се водим официални лекари към общините, но сме подчинени на Министерството на земеделието и храните, в лицето на ОДБХ. Тази информация ще е от 28 февруари до юни. ДФ „Земеделие” дава 10% толеранс, но това 90 животни са много. Специално тези документи 5-10 години следва да се пазят. Според мен най-добрия вариант да се изиска към датата на проверката. Залагаш дата 30.06.2013г. и виждаш какво е налично като бройки и марки. Лекарят, който е участъковия, при проверката участъковия не е присъствал, но най-обективна информация може да има участъковия лекар и най-вече стопанина. Електронните марки влязоха в сила от м.януари 2010г. Длъжността „Официален ветеринарен лекар” на община С., е длъжност на държавен служител и има архив. Когато едно животно е без ушна марка, не може да се докаже кое е животното, а дават субсидия на ушна марка, а не на животно. Адресът на службата е гр.С., площад „Хан Крум” №2.

Съдът освободи свидетеля.

 

Адвокат Н.: Моля да изискате от официалния ветеринарен лекар на гр.С. подадената информация за жалбоподателя за периода 2012 г., всички подадени от лекар.

Юрисконсулт Л.: Възразявам на това искане. Не виждам с какво повече би доуточнило фактическата обстановка по делото. Достатъчно материали са представени по преписката.

 

СЪДЪТ намира направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за основателно, доколкото сочените доказателства са относими към предмета на спора и ще спомогнат за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл. 192, ал.2 от ГПК официален ветеринарен лекар при община С. да представи в срок до следващото съдебно заседание заверени преписи от документите, налични в досието на земеделския производител Д.Н.Т. за 2012г.

УКАЗВА на жалбоподателя да представи писмена молба за връчване на третото лице, съобразно изискването на чл. 192 от ГПК.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснати доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2015г. от 11.50ч., за които дата и час страните са уведомени в съдебно заседание..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: