ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1300 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Д.Н.Т. се явява лично и с адвокат Н..

Ответникът Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” не изпраща представител, редовно уведомен.

 

Адвокат Н.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от ОД „Безопасност на храните” гр. Бургас с приложени към него доказателства по опис.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат Н., с искане да бъдат изискани от ОД „Безопасност на храните” посочени документи.

 

Адвокат Н.- Не поддържам молбата от 18.06.2015г., оттеглям направените с нея искания за представяне на документи. Същите документи са приложени вече по делото. Представям и моля да приемете договор № 02/243923/032010 от 27.07.2012г. за предоставяне на помощ по програма „De minimis” (Де Минимис) и заявление за държавна помощ по същата програма. Моля да бъде допуснат до разпит д-р А.Щ., който е общински ветеринар в община Созопол. Както стана ясно и от изслушаното вещо лице по приетата експертиза, искаме да се установи, че преди проверката в стопанството на земеделския производител и настоящ жалбоподател Д.Т., д-р Щ. е бил уведомяван за липсващите марки в стопанството. Свидетелят да бъде допуснат при режим на довеждане.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателства по опис, приложени към писмо вх. № 3901/27.04.2015г. на ОД „Безопасност на храните” гр. Бургас, както и днес представените от жалбоподателя договор № 02/243923/032010 от 27.07.2012г. за предоставяне на помощ по програма „De minimis” (Де Минимис) и заявление за държавна помощ по същата програма.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето А.Щ., при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.09.2015г. от 11.50 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: