ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 24.04.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 12 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Дорина и фамилия” ООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП се явява юрисконсулт М., надлежно пълномощен.

 

Юрисконсулт М.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

СЪДЪТ констатира, че не са извършени допуснатите съдебни експертизи, поради невнасяне на определения предварителен депозит от страна на жалбоподателя.

 

Юрисконсулт М.- Да се приключи събирането на доказателства. На жалбоподателя е даден достатъчен срок за внасяне на депозита по допуснатите експертизи, това е четвърто поредно заседание и в тази връзка считам, че следва делото да бъде решено с оглед така събраните доказателства по него.

 

СЪДЪТ, с оглед неизпълнение от страна на жалбоподателя на дадените в предходни съдебни заседания указания за заплащане на предварителен депозит във връзка с допуснатите експертизи, намира, че следва да бъде отменено определението, с което същите са допуснати, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 01.07.2014г., с което е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертизи.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт М.- Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения за това са изложени в мотивите на решението на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 855 лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: