ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,17.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На седемнадесети октомври                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 12 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Дорина и фамилия” ООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника - Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП се явява юрисконсулт Й..

 

Юрисконсулт Й. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ констатира, че не са извършени допуснатите по делото съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи. Вещите лица не са уведомени за възложените им задачи, поради невнасяне от страна на жалбоподателя на определените предварителни депозити.

 

Юрисконсулт Й.- Считам, че съгласно указанията на ВАС, трябва да бъде дадена още една възможност да бъдат изготвени експертизи, като на жалбоподателя бъде наложена глоба, че става причина за ново отлагане на делото. Към настоящата дата други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ счита, че заключенията на допуснатите експертизи са от съществено значение за изясняване на делото, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. На жалбоподателя следва да се предостави възможност да заплати определените от съда предварителни депозити, както и да бъде указано на същия, че носи тежестта да докаже твърдените положителни факти. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.01.2015г. от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

УКАЗВА на жалбоподателя, че носи тежестта да докаже твърдения положителен факт от обективната действителност- реалност на доставките.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасяне на определените от съда предварителни депозити, ще бъде отменено определението, с което е допуснато извършването на експертизите и съдебният акт ще бъде постановен съобразно събраните до момента доказателства.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: