ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети юни                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1299 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Щ.К., редовно призован, не се явява. За него адвокат З., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Г.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице Г.Г., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице Г., с което сме се запознали.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Г.И.Г. – 54 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. За момента няма какво да добавя към заключението.

 

АДВОКАТ З.: Открихте ли данни преди 1988година за трудовите правоотношения на моя доверител?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Това което е дадено в справката е след 2000 година за жалбоподателя, а за съпругата му след 2002 година. Преди 2000 година или 2002 година, не знам точно, има смяна на системата в НОИ за обработката на пенсионните партиди на гражданите и могат да дадат електронно само това което са дали в справката. Има ги, но са в архива.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: След отмяна на Закона през 2008 година всички данни са се съхраняват в НАП, не в НОИ.

 

АДВОКАТ З.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.2 вещото лице на първи въпрос е писало, че при наемането на стаи за цената от значение са били наличие на самостоятелен санитарен възел, телевизор, климатик, хладилник. Може ли да обясни какво има предвид, тъй като преди 1990 година това бяха твърде луксозни вещи.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Имал съм предвид, че от 1980 до 1990 година в някои квартири отдавани под наем, стаи така да кажем по точно, цената фигурираше в по-горна граница  20-25 лева, тъй като някои хора можеха да си купят климатик, цветен телевизор, хладилник, както и да предоставят санитарен възел в стаята и тези екстри вдигат цената на стаята. Точно за конкретния случай за жалбоподателя, аз направих оглед на целия имот и те нямат тези условия. Имат един санитарен възел на етажа, а не във всяка стая и те са отдавани под наем на туристи, но нямат никакви документи за този период. Заведението-ресторанта, който е пред тях, се намира на 20м от пристанището и има страхотна гледка и разположение като търговско място, поисках да ми представят документи за наем, тъй като го е отдавал под наем на арендатори, но също няма такива книжа, тъй като е голям периода и е било много отдавна. Някои имаха луксозни стаи и вдигаха цената. Взимани са някакви средства от наеми, но не мога да коментирам, тъй като няма никакви документи и книжа, които да са ми представени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.3 от заключението, въпрос 3, сте записали, че в такситата е нямало монтирани електронни касови апарати с фиксирани цени на километър, какво имате предвид?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: След приемането на Указ 56/1987г., с който се урежда конкурентната дейност на държавата, по точно става въпрос за ресторанти, хотели и таксиметрова дейност, тогава по отношение на колите, изискването за такси беше единствено да имат четири врати и бяха в различни цветове и марки и нямаха касови апарати. Всичко беше на договорка. Това не са старите таксита, които бяха към ДАП и имаха апарати, тези частни коли са нямали фискални апарати и не можем да кажем колко е бил дохода и дали въобще е имало доход. Те бяха на патент, плащащ го и имаш право да практикуваш и в годишната декларация за патент само посочваш патента и за това не може да се каже колко струва километъра и в коя част на денонощието колко е била тарифата. Всичко е на договорка, на пазарлък.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Във връзка с отговор на въпрос 4, стр.3, от къде взехте сумата от 10 000 щатски долара?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Тази сума ми е дадена от жалбоподателя като имам предвид, че направих една справка, тя не е официална, защото е от вестници, ходих в библиотеката и се запознах с пресата от този периоди, и там има такива цени, само че са в лева, но всеки обръщаше в марки и долари. За мен тази цена е нормална, съобразно огледа който направих в заведението, то е атрактивно и има голям туристически поток. В момента също е заведение и цялата улица е със заведения. Къщата е с две заведения, едното на ул. Метрополитска, което в момента е магазин за сувенири и то на К., защото е в двора му, негова собственост е. Другото заведение е на ул.Крайбрежна и не на калкан с прозорците на К. и е общинска собственост, а той има договор с общината да го ползва.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Заведението бира-скара е с площ 55 кв.м., а Вие сте записали, че има 100 седящи места? Възможно ли е на такава малка площ, толкова места да има?.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Заведението е на  два етажа, като вторият етаж е изравнен с терасата на К.. Той ползва и неговата тераса и слага маси и там. Кухнята и барът се намират в къщата на К. на приземния етаж и фактически той ползва само масите и столовете на общинската улица, масите са пред тях. Това заведение е от типа бирария с чамовите маси и дълги пейки и затова събира много места на малко площ. То е от типа на  капаните на алеята в Бургас

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.4, т. 5.1 може ли да дадете разяснение какво означават графите деклариран доход, деклариран облагаем доход и осигурителен доход по години. Може ли да обясните какво точно сте имали предвид?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  Г.: Декларираният доход е по декларации подавани в НАП, колона 2, тъй като е имал и таксиметрова и търговска дейност. Примерно за 2003 година, жалбоподателят е декларирал 2100 лева първо, втори път от друга дейност 2737 лева и същевременно от справка на НОИ в неговата осигурителна партида има внесени осигуровки 1000 лева. Това го вземах от справката на ТД на НАП и са официални данни. Това се отнася и за съпругата му. Това се получава, тъй като той има декларации като ЕТ „К.”, второ са получавани доходи от магазинчето, където е малкото заведение на ул.Митрополитска и колона 4 е осигурителната му партида. Това е по-години за което има следа в НАП. Същото се отнася и за съпругата му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Посочения наем от 10 000 долара, не е фиксиран в декларацията, така ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Няма го този наем. Тогава, през онези години най-висока категоризация има в Несебър и Бургас, като декларацията са подавани на декларирани брой места, което е по-ниска от категоризацията. Той не е декларирал тези 10 000 долара. Казвам думи изречени от К.-.. „Аз съм арендатор на заведение, аз плащам данъци на община  Несебър и го преотдавам”. Имало е хора, които са желаели да го работят, като персонала на арендаторите са спали в неговата къща и е печелил двойно от заведението, че го отдава под наем и от наем на стаи в къщата, че персонала е спал там. Персонала е спал долу на ниска цена, тъй като стаите не са лукс, но е получавал сума от тях, а горе за туристите е по луксозно.

Искам да уточня, че във връзка с отговора на въпроса каква месечна сума е била необходима на човек, въпрос 6 изчислено в щатски долари, то за да се трансформират по счетоводни нормативи, ако няма фиксирана цена на валутата задължително към 31.12. се прави преоценка и аз съм вземал тази датата, фиксинга към 31.12. за да преобразувам лева в съответната валута.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300/л.623/, платими от внесения депозит от 500 лева.

Да се възстанови на жалбоподателя сумата от 200 лева, депозит за вещо лице, след представяне на молба по делото с посочена сметка за превод.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ З.: Представям списък за разноските и договор за защита, като моля да имате предвид където е посочена сумата от 700 лева, да бъде намалено на 500лева, тъй като в днешното съдебно беше разпоредено да се изплати на вещото лице 300 лева. Моля да ми се предостави срок за представяне на подробни писмени бележки.

Искам само на кратко да маркирам, че предвид събраните по делото гласни и писмени доказателства, считам че моя доверител не е реализирал разходите посочени в обжалвания акт и второ установи се, че доходите, респ. спестяванията през ревизирания период са били налице. По категоричен начин се установи, че оспорените фактури не носят подписа на моя доверител по делото, няма представени приемо-предавателни протоколи за получената стока, каквото е изискването на закона и съдебната практика, следователно направените от моя доверител разходи описани в обжалвания акт следва да бъдат намалени, с размера на сумите описани в тези фактури.

Моля да отмените обжалвания административен акт като неправилен и незаконосъобразен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Ще представя писмени бележки в указан от съда срок. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1447 лева.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 12-дневен срок на жалбоподателя и 14- дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00. часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: