ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тридесет и първи март                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1299 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Щ.К., редовно призован, не се явява. За него адвокат З., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице К.Ж..

 

Явява се вещото лице Г.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице Ж., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

Не е постъпило заключение от  вещото лице Г.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице Ж..

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

К.Ж.Г. - 78години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Представил съм писмено, което поддържам. За момента няма какво да добавя към заключението. Приложеният протокол за изземване на образци към заключението е направен в мое присъствие.

 

АДВОКАТ З.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200/л.617/, платими от внесения депозит.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Подал съм искане до ТД на НАП за представяне на осигурителния стаж на жалбоподателя като евентуално НОИ ще ни дадат официална справка как е бил осигуряван за периода. За съпругата имам само трите имена без ЕГН, поради което само това съм посочил и не знам дали ще получа информация за нея.

На шести въпрос мога да отговаря за периода след 1990година, тъй като за семейната кошница има информация от тази година. Моля жалбоподателя ако може да ми даде някакви обяснения, какво представляват стаите и къщата които отдава под наем, за да мога да изготвя заключението си.

 

АДВОКАТ З.: Водим трима свидетели, които са ни допуснати в предходното съдебно заседание относно установяване обстоятелствата за извършваната дейност от доверителя като таксиметров шофьор, улов на рапани и ресторантьорство.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Моля да остана в съдебната зала при изслушване на свидетелите, тъй като обстоятелствата които ще се установяват ще ми послужат при изготвяне на експертизата.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да остане в съдебната зала при разпита на свидетелите.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към разпит на допуснатите в предходното съдебно заседание свидетели на жалбоподателя, които бяха въведени в съдебната зала.

 

Снема самоличността на свидетелите, както следва:

 

В.Г.К.- 40г.,

 

С.И.Ц.- 65г.,

 

Д.П.С.- 67г,.

 

и тримата години български граждани, неосъждани, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290 от НК за даване на неверни свидетелски показания. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СЪДЪТ преминава към разпит на свидетеля К., като останалите двама свидетели са отведени от съдебната зала.

 

АДВОКАТ  З.: С разпита на свидетеля К. ще установим, че моя доверител е извършвал лов на рапани за периода 1997 до 2001година и е имал доходи от това.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Аз съм от Несебър и познавам  Т. от 1996г., когато излязох от казармата. Заедно с него съм ходил да вадим рапани и отделно сме ходили. С него ходихме през 1997г. за рапани, преди да направя моята лодка. Т. мисля, че ходеше до 2000 или 2001 година за рапани.  Рапаните се ловят от месец май до края на месец октомври, включително и през туристическия сезон. Един ден има, един ден няма рапани. През седмицата може да отидеш три, четири, пет пъти за рапани, като това зависи от времето и други фактори. Може и въобще да не се отиде.

 

АДВОКАТ З.: Приблизително колко пари вадихте на ден от този бизнес – улов на рапани?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: На ден 700,800, 900кг рапани сме вадили. Някой път по 400-500кг, но някой път може и нищо. Стигали сме до към 1 тон, тъй като толкова позволява лодката да натоварим. За един сезон не съм смятал колко могат да се извадят като килограми. Плащат като излезеш и предадеш рапаните на фирмите. Те ги теглят на кантарите и плащат на ръка, като не са ни давали никакви бележки за сумите, не сме се подписвали и на документи. Аз  преди две-три години пак вадих рапани и тогава вече съм декларирал доходи. През старите периоди не съм декларирал, като не знам дали Т. е декларирал доходи.  Около 10 000 – 12 000 долара съм изкарвал на година  аз, би трябвало и Т. да е изкарвал толкова за година, но не знам точно. 60 цента беше цената на  килограма. Цената варираше от 55 до 60 цента. Имаше три-четири фирми, които изкупуваха и за да те подлъжат едните казваха два-три цента отгоре, за да им дадеш на тях и затова варираше цената.

 

АДВОКАТ З.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИКОНСУЛТ М.: Колко беше голяма лодката на Т.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Мисля, че на Т. лодката беше около 8м дължина и  2м широка. По принцип ходим по двама човека с лодката и тази лодка на Т. можеше да събира около 1тон рапани. По-голямо количество би довело до  претоварване и е опасно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Как ги вадите рапаните?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Тогава с гагам. Ние не влизаме във водата, а с този гагам, който представлява едно желязо, което се пуска по дъното с въже и моторът на лодката го дърпа. Това желязо върви по дъното и събира рапаните и всичко останало каквото има по дъното.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към свидетеля.

 

Съдът освобождава свидетеля Н., който остава в съдебната зала и преминава към разпит на свидетеля С., който беше въведен в съдебната зала.

 

АДВОКАТ З.: Познавате ли доверителя ми и отдавал ли е той заведение под наем?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: С Т. сме приятели от около 50 години. Аз съм родом от Елхово, но съм израснал в Несебър. От 10 годишен съм в Несебър.

Т. имаше хотел с ресторант от 1997г. до 2001г. се занимаваше с тази работа. Сега пак я има дейността и се занимава заедно със сина си и дъщеря си. Това е ресторант, който има около 100 места. В него се предлага бира, скара, риба, морски дарове и други неща. Заведението е за консумация на храна и алкохол. Намира се на брега на морето в старата част на Несебър. От него се вижда целия залив на Слънчев бряг. Не знам как точно се казва заведението, аз го знам при „Тошко казака”. Това заведение го даваше под наем от 1997година до 2001година. Всяка година различни хора идват. Тогава през ония години наема за заведение вървеше по принцип  15 000 до 20 000 долара. Така вървеше наемът, но колко е вземал Тошко, не мога да кажа. Това е наемът за сезона, за шест месеца, от пролетта до есента - от май месец до края на октомври.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тогава къде живееше Т. и сега къде живее?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Там си живееше преди Тошко, в къщата в която е и ресторанта. Той даже отдаваше стаи под наем като хотел. Сега пак там живее.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Някакви ремонти да е правил Тошко в тази къща?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Тошко прави постоянно ремонти на заведението. За големи ремонти не знам. Знам, че подновяваше заведението, остъкление, нови маси, но не мога да кажа за големи ремонти дали е имало.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На децата нещо да е построил?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не знам да е строил нещо на децата си. Къщата е на два етажа, а ресторанта се намира в двора и отвън двора, като тераси е направено. Всички са направени, така целия бряг е така направен в Несебър – стария град.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетелят.

 

Свидетелят беше освободен и напусна залата заедно със свидетеля К..

В залата беше въведен свидетеля Ц..

 

АДВОКАТ З.: Този свидетел е във връзка с установяване на обстоятелствата свързани с упражняването на таксиметрова дейност от доверителя ми и доходите от нея.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: От 1977година живея в Несебър и  работех в общината като шофьор и от тогава познавам Т.К., който също беше шофьор. По- късно аз започнах работа в ДАП-Несебър, а той в „Балкантурист”. Частно такси караше Т. от 1988г. до 1996-97г.. След това той започна бизнес с ресторанта и мисля, че ходеше с лодката за рапани. Като такси караше жигула, а преди това караше волга, но за много кратко време. Мисля, че караше волга, но не съм много сигурен за това. Целогодишно се караха таксита, не само през сезона.

 

АДВОКАТ З.: Какви пари на ден се вадиха от тази таксиметрова дейност?.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: През летния сезон имахме повече работа и е относително колко пари се вадиха. Имаше силни и слаби дни.

В силните дни изкарвахме над 100-120лева. Това е за лятото, а зимата по 70-80лева.

Аз изкарвах  от тази дейност около 5 000 долара през летния сезон, а през зимния около 2 000долара, общо около 7 000долара на година. Това за през всичките години. Говорим за средни суми, защото е имало силни и по-слаби години. Повече от половината сума ми е оставала чиста, след разходите. С Т. работихме едно и също, дали е изкарал пет лева повече или по-малко не мога да кажа, но може би долу-горе колкото мен е изкарвал. Не мога да кажа точно колко е изкарвал, но приблизително колкото мен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Каква е била цената за км през 1988-1996 година?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Тогава карахме на устна уговорка. Тогава не подавахме данъчни декларация. Аз не съм подавал данъчни декларации и затова нямам трудов стаж за този период. Т. не знам дали е подавала данъчни декларации. Отиват чужденците при Киро- чейнчаджията  и той им сменя на чужденците валутата, като слага 2 долара  и пачка вестници вътре между тях. На нас ни плащаха в левове и долари, но винаги сме ги обръщали във валута. Аз обръщах левовете във валута с чужденците и не само аз и всички шофьори ги обръщахме, защото инфлацията вървеше.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: През кои години имаше инфлация? Спомняте ли си курса на долара през тези години? Къде живееше тогава Т. и къде живее сега? Нещо да е строил последните 10 години Т.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Имаше инфлация от 1888 до 1996година. Курсът беше от 1 до 3 лева за долар, така вървеше обмяната с чужденците, сменяли сме и 1 лев за 1 долар. През  1996година стана 3 лева за 1 долар. И преди и сега Т. *** старата част.  Не знам да се е местил на друго място. В заведението си прави поддръжка, не знам да е правил ремонт на къщата. Това заведение от началото той го работеше, после го даде под наем, но не знам кога го даде под наем. Сега мисля, че сина му го работи.

Не знам да е строил нещо през последните 10 години Т..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към  свидетеля.

 

Свидетелят беше освободен и излезе от съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента. Моля да се предостави възможност на вещото лице по съдебно-икономическата експертиза да изготви заключението си.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.06.2015 г.  от 11,20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Вещото лице Г.Г. уведомено в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: