ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На четиринадесети януари                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1293 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподател – М.К.Г., редовно уведомена, явява се лично и с адвокат Б., редовно упълномощена.

Ответник по оспорването – Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

Заинтересована страна – Д.К.Г., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

Вещо лице – С.Н.Б., не се явява.

 

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът констатира, че с оглед отказа на вещото лице Г. да изготви експертизата, поради липса на необходимите за това инструменти, е назначено друго вещо лице С.Б., като това е сторено с определение от 13.01.2009 г. Със същото определение е посочен и допълнителен депозит, който жалбоподателят следва да внесе. По тези съображения и за настоящото съдебно заседание експертизата не е изготвена. Същевременно с молба от 19.11.2008 г. процесуалният представител на жалбоподателя е представила заверени преписи от писмени доказателства.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам искането да бъдат приети представените от мен писмени доказателства, както и да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

СЪДЪТ намира, че назначената по делото експертиза не е изготвена в срок по обективни причини и следва да даде възможност на навоназначеното вещо лице да отговори на поставените въпроси. Намира също така, че представените писмени доказателства са допустими и като такива следва да бъдат приети по делото. По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от процесуалния представител на жалбоподателя с молба вх. №7811 от 19.11.2008 г.

ДАВА възможност на вещото лице С.Б. да изготви назначената по делото експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.02.2009 г. от 11.00 часа, за която дата страните уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: