ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети март                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 128 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.М.М., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО К.М.А. – младши разузнавач при Пето РУП Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

СЪДЪТ докладва заявление от адвокат Т.Д. – процесуален представител на жалбоподателя К.М.М., с което на основание чл. 155, ал. 3 във връзка с ал. 1 от АПК оттегля оспорването на заповед за задържане на лице рег. № 3388з-4/02.01.2015 г., издадена от К.М.А. – младши разузнавач при Пето РУП Бургас.

Докладва и заявление от адвокат Д. с приложени пълномощно и договор за правна помощ.

Съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а съгласно ал.3 на същия член оттеглянето на оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. Така направеното заявление представлява по същество десезиране на съда. Настоящият състав намира, че са налице основанията по чл.159, т.8 от АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Ето защо на основание чл. 159, т. 8 във връзка с чл.155, ал. 1 от АПК съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.М. против заповед за задържане на лице рег. № 3388з-4/02.01.2015 г., издадена от К.М.А. – младши разузнавач при Пето РУП Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №128/2015 г. по описа на Административен съд Бургас поради отказ от оспорване.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за ответника и в същия срок от получаване на съобщението за жалбоподателя.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: