ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 12.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети март                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

КНАХ   дело    номер   128     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.20 часа се явиха:

 

Касаторът – Началник на сектор „Миграция” при ОДП – Бургас, редовно призован, явява се К.Ц. - началник на отдел ООРП при ОД на МВР – Бургас

Ответникът – А.А., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

КАСАТОРЪТ Ц. – Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените писмени доказателства.  Няма да соча други такива. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

 

КАСАТОРЪТ Ц. – Моля да отмените постановеното първоинстанционно решение, тъй като считаме същото за незаконосъобразно и неправилно.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна. Изцяло споделям мотивите на пръвоинстанционния съд за допуснати от административнонаказващият орган съществени процесуални нарушения, с които е ограничено правото на защита на лицето. Видно от АУАН, а и в наказателното постановление липсва дата на извършване на нарушението. Съгласно разпоредбите на ЗАНН, датата е съществен реквизит както в АУАН, така и в наказателното постановление. В настоящия случай за дата на допускане на нарушението следва да се счете датата последна такава, на която лицето е следвало да напусне страната. В акта такава дата липсва. Това води до невъзможност съответните съдебни инстанции да видят спазването на сроковете и неговото обжалване. В този смисъл намирам, че е допуснато съществено процесуално нарушение. С оглед на това намирам решението постановено от Бургаския районен съд за правилно и законосъобразно.

КАСАТОРЪТ Ц. – Вярно, че лисва такава дата, но лицето на 24.04.2008 г. се е намирало в страната, което значи, че той продължава да извършва нарушението през процесния период и повече от очевидно е, че е извършено нарушението и правилно са издадени както АУАН, така и наказателното постановление.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: