ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1285 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:48 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Ж.Ч., редовно призован, се явява лично и с адвокат С.И., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Р.Т.Т. – разузнавач в Сектор“Криминална полиция“ при Първо районно управление на ОДМВР-Бургас, редовно призован, се явява лично.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Е.Ж.Ч. против заповед полицейско задържане на лице рег.№431зз-155/10.05.2018г. на разузнавач в Сектор „Криминална полиция“ при Първо районно управление на ОДЗВР Бургас, с която на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР е задържан  за срок от 24 часа.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаването на  обжалваната заповед и допълнителни доказателства с писмо вх.№6337/07.06.2018г..

АДВОКАТ С.: Поддържаме жалбата. Да се приемат така представените доказателства. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Надявам се съдът да отмени тези заповеди. Целият случай е, че отивам при адвокат С. понеже имах призовка. Мисля, че към 15часа бях при него и той звънна на инспектор Т. в Меден рудник, разследващ полицай в ІV РУ. След което да сме се забавили с В.К. около 20 минути при адвоката и на излизане навън от кантората имаше 4-5 полицаи мисля, които ни казаха, че трябва да бъдем задържани и да отидем с тях. Питах за какво трябва да бъдем задържани и те казаха после ще разберете, но така и не разбрах защо. Сложиха ни белезниците и ни качиха в колата. След което ни питаха да вадят ли заповед за обиск или ще позволим доброволно да ни обискират. Ние се съгласихме доброволно да ни обискират и отидохме в апартамента. В една от стаите аз изкарах от едно станиолче от цигари малко чай. Той се води ароматен чай и те го взеха, без да му направят тест, нито протокол за доброволно предаване, нито тест, нито нещо направиха пред мен. Искам да добавя, че апартаментът е на В., а чаят е за ароматизиране на тютюн, с аромат на мента. Не беше намерено нищо незаконно в апартамента. Обискираха и колата на В.К. и в нея не беше намерено нищо. След това ни закараха в Първо РУ. Там чух един от полицаите да говори с инспектор Т. и му каза, че нищо не са намерели. Пуснаха ни към 17 и нещо часа. След като ни заведоха в І РУ около час, час и нещо ни държаха, след това ни пуснаха.

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка и с писмо вх. №6337/07.06.2018г..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ И.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените обжалваната заповед, като незаконосъобразна, издадена в нарушение на процесуалния и материалния закон. Моля да ни бъдат присъдени разноски по реда на чл.36-38 от Закона за адвокатурата и Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения предвид чл.8, ал.1, т.3 за участие и завеждане на жалба, като пълномощник. Моля да ми представите едноседмичен срок за по подробни писмени бележки

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам казаното от адвокат И.. няма какво да добавя

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да оставите без уважение жалбата. Колегите са получили информация, че лицето употребява и разпространява наркотични вещества, затова беше създадена организация за наблюдение на адреса на който пребивава. Аз в 16.00ч. бях уведомен от колегите, че лицата са вече задържани пред адвокатската кантора. Същите бяха настанени в служебен автомобил и за самото задържане, което е направено и предадения, така наречен „чай“ бяха отведени в І РУ и затова че е ограничено правото им на предвиждане и са поставени белезници, беше издадена заповед за задържане за срок от 24 часа. След отпадане на необходимостта в 17,50ч., мисля че беше, лицето беше освободено.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.59 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: