ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав       

На двадесет и първи юни                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно  дело номер 1282 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:38 часа  се явиха:

 

ОСПРОВАЩИЯТ П.Ж.Ж., редовно призован, не се явява.  

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН Инспектор „Криминална полиция” при ОД на МВР - Районно управление – Несебър, редовно призован, се явява лично Д.М.А..

 

По делото е постъпило писмено становище от процесуалния представител на оспорващия, в което същият заявява, че не може да се яви в днешно съдебно заседание, но няма пречки да се даде ход на делото. Заявява, че поддържа жалбата и излага подробни съображения в тази насока. Претендира направените по делото разноски.

 

По хода на делото:

ИНСПЕКТОР А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба от П.Ж.Ж. срещу Заповед за задържане на лице за срок от 24 часа, издадена от инспектор „Криминална полиция” при Районно управление – Несебър, с която лицето на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР е задържано за срок от 24 часа. В жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна и че не са налице предпоставките за прилагане на процесната ПАМ. Същата била издадена при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и при неправилно приложение на материалния закон.

Прави се искане съдът да отмени процесната заповед и да му присъди направените по делото разноски.

 

ИНСПЕКТОР А.: Оспорвам жалбата. Считам, че заповедта, която съм издал е законосъобразна.

          Няма да соча други доказателства. Всичко каквото е имало съм го представил. Всичко каквото се намира в Районно управление - Несебър по преписка № 304 ЗМ-292/16.05.2018 г. съм представил по делото. Номер 304 е номерът на районното управление, а следващият номер, който е след ЗМ, това е номер по ред - номерът, който се води в управлението. Заявлението от Н.А.сложи началото на преписката. Същото е входирано на 16.05.2018 г. с номер № 304-ЗМ-292. Задържането се извърши въз основа на сведението от Н.А.и първият братовчед на П.Ж., а именно Р.Г.. Към датата 16.05.2018 г. съм имал сведението от Н.А.и сведението от Р.Г.. Сведението от Р.Г. го сне един мой колега, а именно В.Т.. Всички останали документи към тази преписка са със следваща дата. Когато го задържахме, тогава съм разпитвал П.. След като задържахме П.Ж. той даде сведение, което е много кратко. Сведението беше дадено на следващия ден преди да го пуснем.

          По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробни описани в оспорването.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмото на административния орган, постъпило в Административен съд – Бургас с вх. № 6330/07.06.2018 г.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

          ИНСПЕКТОР А.: Считам, че заповедта е правилна. Задържането на лицето го наложи сведението на първия му братовчед  Р.Г., който го посочва, че му е дал въпросните машини. Ние звъняхме на П. да дойде в полицията, но не можахме да се свържем с него и го задържахме. Намерихме го гр. Н., кв. „Ч. м.“, до детската градина. От друг човек разбрахме, че е там. Търсихме го от подаване на заявлението до момента на задържането. Търсили сме го няколко часа.

          Моля, съдът да потвърди заповедта.

 

          Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:51 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: