ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1278 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.С., редовно уведомена, се явява лично и с процесуален представител адвокат Б.Б..

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – непълнолетният Д.Й.К., редовно уведомен, се явява лично и с назначен особен представител адвокат Т.М.. Заедно с непълнолетния К. се  явява и Д.Х.Ч., упълномощена от Директора на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас да присъства в съдебно заседание при изслушването му.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.З.С., редовно уведомен, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам изцяло подадената жалба срещу заповед № РД-03/144/15.06.2016 г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“. Оспорвам същата на първо място поради липсата на фактически и правни основания за издаване на горепосочената заповед, като поддържам изразеното становище на жалбоподателката, че за детето Д. са се полагали необходимите грижи за отглеждане. От друга страна, оспорвам постановения срок за настаняване на детето, а именно до навършване на пълнолетие, предвид обстоятелството, че се касае за административен акт, който предвижда единствено временно настаняване по административен ред на детето до окончателното преразглеждане на въпроса от съда. Основното ми доказателствено искане с оглед оспорване на социалния доклад е да бъде допусната до разпит Р.Н.Т. от с. Извор. Същата е съседка на жалбоподателката. Познава много добре семейството от 13 години назад, т. е. може да установява, че част от данните не отговарят на истината по социалния доклад и се полагат необходимите грижи.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.: Основателна е жалбата.

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо председател, считам, че в конкретния случай следва да бъде уважена жалбата, тъй като считам, че не е извършена правилна преценка за конкретния случай и не е налице промяна в обстоятелствата, свързани с детето, и също така съобразно становището на детето считам, че заповедта следва да бъде отменена.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да уважи искането на пълномощника на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства.

Следва да бъде задължен ответникът за следващо съдебно заседание да представи доказателства за евентуално разглеждане на въпроса за настаняването на детето от Районен съд Бургас, като при наличие на съдебен акт, същият да бъде представен по делото с отбелязване на датата, на която е влязъл в сила.

Наред с това, на основание чл. 15 от Закона за закрива на детето съдът следва да изслуша непълнолетния Д.Й.К..

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка .

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел при режим на довеждане Р.Н.Т. от ***.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства, при налично проведено производство пред Районен съд Бургас, за определяне на постоянна мярка за закрила.

 ПРИСТЪПВА към изслушване на непълнолетния Д.Й.К., като му разяснява предмета на спора, както и причините, които налагат изслушването.

 

НЕПЪЛНОЛЕТНИЯТ Д.К. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Не се притеснявам да отговарям на въпросите Ви от лицата, които присъстват в залата. Желая да отговарям на въпросите относно отношенията между мен и леля ми Д. и нейния мъж.

От 4-годишен живея с леля ми, защото майка ми като почина бях в дом *** и после взеха да ме гледат едни хора от г. Черноморец и после намериха леля ми, че ми е по-близка и ме закараха при нея да се грижи тя за мен. От тогава до сега не съм се разделял с леля ми.

През този период социалните са идвали на проверка, не мога да кажа колко пъти, но са правели проверки.

Леля ми не ме е удряла, но понякога се ядосва и крещи, защото като ми каже нещо да правя, аз не го правя.

Докато бях при леля ми, ходех на училище нередовно. Когато не ходя на училище, ходя да играя, излизам с приятели.

По някой път помагам вкъщи. Леля ми не ме кара да работя, по мое собствено желание ходя да работя, където има работа по селото. Работя докато трябва да съм на училище, ходя да работя из селото – цепя дърва, обръщам градини. От 8-9 години го правя това да ходя по къщите на хората да цепя дърва и да помагам. Плащат ми различно – по 20 лева, по 15 лева са ми плащали, зависи от работата, която върша. С тези пари купувам за вкъщи ядене. По някой път ги харча за мене си, по някой път давам на леля ми тези пари. Тя не ме пита какво правя с парите, когато не нося храна вкъщи.

На 13 юни социалните разбраха, че работя. Аз тогава бях на работа и като се прибирах, видях социалните до магазина ме чакаха.

Леля ми не ме е заплашвала, че ще ме изпрати в дом ако не я слушам.

Случвало се е сама да ме води до социалните. Повече от един път ме е водила. Водила ме е да каже на социалната да ходя на училище, да не работя.  Социалните ми дават съвет, говорят и с леля ми.

Мъжът на леля ми се държи добре с мен.

Аз имам собствена стая в къщата. Тоалетната е навън, а банята сега я правят.

Свако работеше, но спря напоследък.

Знам какви пари се получават в семейството – леля получава пенсия и аз получавам пенсия. Нейната пенсия беше 126 лева, а моята беше 118 лева. Свако ми  изкарваше тогава по 120 лева, когато работеше. С тези пари се издържахме.

АДВОКАТ Б.: Нямам въпроси.

АДВОКАТ М.: Д.К. да заяви дали иска да се върне при леля си или да остане в дома.

НЕПЪЛНОЛЕТНИЯТ Д.К.: Искам да се върна при леля, защото много години живея при нея. В момента съм в дом в ***. В една стая сме трима. Това е нещо като къща. Седем деца живеем заедно. Апартаментът има хол, три стаи, отделно баня и тоалетна и кухня. Ходя редовно на училище в училище ***. В този апартамент се разбирам с децата. Госпожите, които идват да ни наглеждат, нямам проблеми с тях

АДВОКАТ Б.: А леля ти идва ли в дома в *** да те вижда?

НЕПЪЛНОЛЕТНИЯТ Д.К.: Да.

АДВОКАТ Б.: Колко често?

НЕПЪЛНОЛЕТНИЯТ Д.К.: Когато има възможност. Откакто съм там  не мога да кажа колко точно пъти е идвала, но е повече от един път

АДВОКАТ Б.: Носи ли ти нещо?

НЕПЪЛНОЛЕТНИЯТ Д.К.: Понякога ми носи дрехи, пари ми дава. Дава ми по 5-6 лева. Един път ми дадоха 20 лева.

 

Съдът ПРИКЛЮЧВА изслушването на Д.К..

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.11.2016 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: