ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.06.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На петнадесети юни                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Й.Б.

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

КАД номер 1276 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 10:36 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ Р.И.П., редовно и своевременно призован,  се явява лично и с адвокат Тончев, редовно упълномощен, с представена по делото пълномощно пред предходната инстанция..

ОТВЕТНИКЪТ по касация   Община Бургас, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

          За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Манев.

 

Становище по хода на делото:

         

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба.

 

АДВОКАТ ТОНЧЕВ: Поддържам касационната жалба. Няма да соча доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

               

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

АДВОКАТ ТОНЧЕВ: Уважаеми административни съдии, моля да уважите касационната жалба, предвид че Районен съд Бургас се произнесъл свръх петитум в своето решение по ненаправено искане от наша страна като е засегнал въпроси касаещи възстановяване на собственост, а не тези въпроси, които касаят извършването на административна услуга по заявени 2 броя документи от Община Бургас. Считам, че не бяха налице законови пречки районният съд да не уважи жалбата ни и да не върне преписката на Община Бургас със задължителни предписания. Моля също така се произнесете за намаляване на юрисконсултското възнаграждение, присъдено на първата инстанция.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, моля да потвърдите решението на Районен съд Бургас като правилно и законосъобразно.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

          

 

 СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: