ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 25.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети март                                     две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

КНАХ   дело    номер    126   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.05  часа се явиха:

 

Касаторът – Г.Н.Н., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат К., упълномощен от първа инстанция.

За ответника по касационната жалба – Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ К. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ К.– Поддържам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането им.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К. – Моля да отмените решението на Карнобатския районен съд като неправилно и незаконосъобразно. Считам, че Карнобатския районен съд не е обърнал внимание на два съществени момента, в чл.6 от ЗАНН се съдържа дефиниция за това що е административно нарушение. Считаме, че настоящият случай не е налице субективният елемент за извършване на деянието. Безспорно в производството бе установено, че въобще в административнонаказателното производство не е търсена вината на презюмирания нарушител. Това обстоятелство въобще не е установявано. Бяха събрани доказателства, че въпросните 8 бутилки ракия, които са намерени в данъчния склад са в така наречената изложбена зала за историята на търговското предприятие. Същите са наследство от предишните собственици на данъчния склад, поради което и не фигурират в дневниците на лицензирания складодържател Моля да обърнете внимание на това, че случаят е маловажен, за 8 бутилки с акциз по-малко от 20 лева, се налага подобно наказание, считам, че не е справедливо.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да потвърдите изцяло решението на Карнобатския районен съд. Считам същото за правилно и законосъобразно. Правилно първоинстанционния съд е потвърдил издаденото от началника на Митница Бургас наказателно постановление за извършено нарушение на чл.123, ал.1 от ЗАДС. Считам, че по безспорен начин се установи посоченото административно нарушение както в АУАН, така и в наказателното постановление, че бутилките са негови и са се намирали в обекта на проверка. Правилно административнонаказващия орган е постановил минимално предвидената „глоба” и законосъобразно е отнел предмета на нарушението, Поради което ще Ви моля изцяло да потвърдите решението на Карнобатския районен съд като правилно и законосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ - Решението е обосновано и законосъобразно и моля да го потвърдите. Не считам, че случаят е от маловажен характер. Безспорно е установен извършителят на деянието. Същият не отрича собствеността на тия бутилки и фактическото обстоятелство, че ги държи на склад, съответно в неустановен от закона ред, и същите са с изтекъл срок на валидност на бандеролите. Считам, че от обективна и субективна страна административното нарушение е установено по един безспорен и категоричен начин. Размерът на наложената санкция „глоба” е в минимален размер.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: