ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1261  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Хирон“ ООД, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И        ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е изисканата от ответника административна преписка, съдържаща молба вх.№Т-00-5540, 2 броя жалби от 16.05.2017г. и 17.05.2017г., заповед за налагане на ПАМ №ОП-87-00227072/09.05.2017г., ПИП № 0227072/25.04.2017г., копие на фискален бон, молба от М. Д., копие на фискални бонове, писмени обяснения и пълномощно от П. М. С., АУАН № F299850/09.05.2017г., заповед за компетентност на АНО №ЗЦУ-1657/29.12.2016г. на изпълнителен директор на НАП.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам изцяло така подадената жалба. Водим един свидетел, който молим да бъде допуснат до разпит в днешното съдебно засдеание. Със свидетелските показания ще установяваме, че няма извършено такова плащане, каквото се твърди и въз основа на което е издаден АУАН. Свидетелят е служителката, която е била на работа в процесния ден, а именно Р. Ж. Е.. Да се приеме представената административна преписка.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА искания от жалбоподателя свидетел, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

Свидетелят беше въведен в съдебната зала и съдът СНЕМА самоличността му, както следва:

 

Р. Ж. Е. - г., българска гражданка, неосъждана, семейна, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Служителка съм в СМДЛ“Хирон“ и работя като лаборант.

 

АДВОКАТ К.: От какво естество е вашата работа? Какви са Ви задълженията?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Работя в СМДЛ“Хирон“. При нас се работят цитологични и хистологични изследвания. Цитологичните изследвания са влагалищни намазки взети от гинеколог, а хистологичните са генетични тъкани от органи, които се вземат от хирург.

 

АДВОКАТ К.: Спомняте ли си проверка от НАП да е имало в лабораторията, кога ако е имало такава, и каква беше?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Имаше проверка. Дойдоха при нас, разгледаха нашите книги в лабораторията. Това общо взето си спомням, мина време, но знам че идваха, спомням си.

 

АДВОКАТ К.: В последствие става ясно, че е имало жалба на лице, коетое е било в лабораторията на 08.03.2017г. и е извършило плащане и въз основа на нея е била проверката.

 

ВЪПРОС на съда: Как и кога се извършват плащанията в лабораторията за изследванията?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Ние работим със здравната каса и идват с талони и се плаща 2,90лева. Сумата я взимаме по принцип веднага, има случаи, когато не ги вземаме веднага, когато хората нямат пари в тях или имат едри пари. Хистологичното изследване излиза след 7 дни и когато дойдат за изследване, тогава не взимаме пари, тези кешовете, хистологичните се плащат при получаването на резултатите. Когато идват предварително хората не са подготвени да си платят. Те идват изплашени и притеснни, тъй като при нас се поставя диагноза карценом и всички тогава си мислят за най-страшната диагноза.

 

АДВОКАТ К.: Може ли да кажете каква е разликата с другите лаборатории?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: С цялото ми уважение към колегите от кличните лаборатории, при нас пробите трябва да се приемат имат-нямат пари, на този принцип работим. Хората идват и нямат пари, идват под упойки, притеснен и единствената мисъл им е „дали няма да ми излезе рак“, а това е окончателна диагноза и след нея се насочва към лекар за лечение, не се насочва към личния лекар. Хората с поставена такава диагноза се насочват към специалисти и специализирани заведения.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката, искане за хистопатологично изследване находящо се на л.79 от делото.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Това аз съм го попълнила. Това платено, което е написано, не значи че е платено, а че трябва да плати 50 лева при получаването, а на платените пише талон. На всички издаваме касова бележка, особено за 50 лева. Задължително издаваме касова бележка, те самите хора си искат.

 

АДВОКАТ К.: Проверката е извършена месец и нещо след неговото изследване. На 08.03 е изследването и на 14-15.03.2017г. си е взел изследавнето и му е издадена касов бон, и то е в един екземпляр и затова не можем да представим  доказателство.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Много малко хора минаха на 08.03.2017г., нали е празник, работихме по лежерно. Не съм му вземала пари предварително на този човек. Ние работим така, хора които идват отчаяни и бедни не вземаме пари, на малки деца не взимаме пари, на възрастин правим отстъпки. Д-р С. каза, да не взимаме пари ако нямат хората. Те идват с тежки диагнози и това е достатъчно тежко и като нямат не взимаме пари. При д-р С. идват от Сливен, Ямбол. Не взимаме пари на всички, тъй като идват много окаяни и бедни хора. На медицинските лица въобще не взимаме пари, които работят в болниците

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелката, която напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ К.: Актът е направен единствено и само по сигнал на лицето и въз основа на неговите твърдения. Ако съдът прецени моля да изиска сигнала или да разпита лицето.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването, да представи  постъпилия сигнал от лицето Стефан Михайлов Петров, във връзка, който е извършена проверката на жалбоподателя.

 

УКАЗВА на ответника, че в случай, че този сигнал е само устен и не е заведен писмено, следва изрично да посочи това, в определения срок.

 

ДАВА възможност на страните да анагажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.10.2017г. от 9,50ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ ответника за указанията на съда, като му се изпрати копие от протокола от съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: