ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 24.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1260 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Н.А.Ю.П., редовно призован, явява се лично. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Колев.  

 

По хода на делото:

ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от Н.А.Ю.П. против ГД „Изпълнение на наказаниятагр. София с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с която искова молба е формулирано искане за постановяване на решение, по силата на което ответникът ГД „Изпълнение на наказаниятагр. София да заплати сумата от 2 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди по време на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” в Затвора в гр. Бургас за периода от 10.04.2017 г. до 15.05.2017 г., ведно със законната лихва.

ИЩЕЦЪТ: Поддържам исковата молба. Поддържам и доказателственото ми искане за призоваване в качеството на свидетели на посочените от мен лица - П.М.Д. и И.С.И., които и към настоящия момент изтърпяват наказание „лишаване от свобода“ в Затвора Бургас. Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е процесуално допустима. Считам, че доказателственото искане от страна ищеца е допустимо, а именно да бъдат събрани гласни доказателства с оглед изясняване на фактите, твърдени от ищеца. По основателността и размера на исковата претенция ще взема отношение по същество на спора.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от ответника с депозирания от него писмен отговор документи като писмени доказателства по делото.

допуска до разпит в качеството на свидетели в условията на призоваване лицата П.М.Д., понастоящем находящ се в Затвора Бургас, I група, килия № 9, и И.С.И. с местонахождение понастоящем - Затвора Бургас, I група, килия № 15, които следва да бъдат призовани и присъствието им осигурено за следващо съдебно заседание.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.01.2018 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: