ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети януари                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1260 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Н.А.Ю.П., редовно призован, явява се лично. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Съдът докладва, че с оглед разпореждане от предходно съдебно заседание в залата се явяват поисканите и допуснати от съда свидетели, а именно П.М.Д. и И.С.И..

 

Ищецът: Да се пристъпи към разпит на свидетелите.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се пристъпи към разпит на свидетелите.

С оглед становището на страните съдът пристъпва към разпит на свидетелите, на които снема самоличността, както следва:

 

П.М.Д. на ** години, българин, български гражданин, осъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

И.С.И. на ** години, българин, български гражданин, осъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят И. е изведен от залата.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Д..

 

Свидетелят на въпроси на ищеца:

 

Въпрос: Началото на м. април миналата година, когато беше излезнал за тоалет за какво те бях пратил при старшината?

 

Отговор: Старшината ме беше пуснал до тоалетна. Аз по принцип отделно си правя самостоятелен тоалет. Бат С. (ищецът) ме прати да питам кога ще се пусне парното.  Казах на старшината, че бат С. ме праща да питам кога ще се пусне парното и старшината ми отговори: „Кажи му на бат С. да се ебе!“ Това беше.

 

Ищецът: Нямам други въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля Д. същият бе освободен.

 

В залата бе въведен свидетелят И..

 

Свидетелят на въпроси на ищеца:

 

Въпрос: Началото на м. април, когато пратих П. да попита старшината кога ще се пусне парното какъв отговор се чу от старшината?

 

Отговор: П. каза на старшината, че „бат С. пита кога ще се пусне парното?“. Старшината му каза: „Кажи на бат ти С. да се ебе!“.

 

Ищецът: Нямам други въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: След като сте чули това впоследствие този разговор между Вашия съкилийник и старшината беше ли предаден на ищеца? Стана ли достояние на ищеца това, което е казал старшината?

 

Свидетелят: П. сигурно му е казал на ищеца, аз не съм го чул.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

Ищецът: Няма да соча други доказателства. Ще се ползвам от представените до момента мои молби и жалби. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед изчерпване на доказателствените искания от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Ищецът: Поддържам иска си и искам обезщетение от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за това, че не ми дадоха възможност да заведа гражданско дело и до края не ми казаха името на старшината, де факто те поеха вината на своя служител.  По принцип те трябва да носят отговорност за действията на своите служители. Те поеха цялата вина де факто, защото нито го наказаха, нито ми съобщиха неговите данни, за да заведа гражданско дело, граждански иск.

 

Прокурорът: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите исковата претенция като неоснователна. На първо място като недоказана, на второ - с оглед събраните доказателства считам, че правилният процесуален ред на евентуална претенция от страна на ищеца е по реда на общото гражданско законодателство във връзка със ззд досежно евентуално нанесено спрямо него увреждане в личния патримониум. Не е налице действие или бездействие от страна на затворническата администрация, което да е основание за претенция по зодов.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: