ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

  2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Г.М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Станимир Христов

КНАХ   дело    номер  1260   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  10:19 часа се явиха:

Касаторът – И.Ж.Ж., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Е.М., който представя днес пълномощно.

За ответника по касация – Началник на Районно управление „Полиция” – Карнобат, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор М..

        

         Становище по хода на делото:

АДВОКАТ М. – Моля да дадете ход на делото.

ПРОКУРОР М. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки по хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по касационната жалба и доказателствени искания:

АДВОКАТ М. – Няма да соча пред настоящата инстанция нови писмени доказателства. Поддържам касационната жалба така както е предявена. 

ПРОКУРОР М. – Считам, че касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените до момента писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М. – Уважаеми административни съдии, моля да уважите жалбата на основанията посочени в нея като изцяло поддържам доводите изложени в нея, няма да я преповтарям. Считам, че първоинстанционния съд е допуснал нарушение на съдопроизводствените правила, като неправилно съдът не е уважил искането ни за отлагането на делото, тъй като съм представил молба и доказателства, че съм ангажиран пред друг съд и тогава прецених, че това е приоритетно и за това изпратих тази молба. Молбата е постъпила по делото, но не е обсъдена от докладчика и без никакви мотиви, просто не ни се предостави възможност да участваме  и да представим доказателства пред първата инстанция.

Моля да върнете делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав.

 

ПРОКУРОР М. – Считам, че касационната жалба е основателна. Посочените от касатора възражения са основателни на чл.209, т.3 от АПК, поради допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, довело до ограничаване на процесуалните права на административно отговорното лице спрямо което е издадено наказателното постановление, тъй като независимо от  изрично заявената от него воля, посредством процесуалния представител, да участва непосредствено в процеса за събиране на доказателствата, да изложи съображения по констатациите на наказателното постановление, той безмотивно е бил лишен от правото на защита от първоинстанционния съд. Моля на основание на чл.222, ал.2 от АПК да върнете делото за ново  разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

 

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:22  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: