ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1250 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:44 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АГРОВЕЛ 1990“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

По делото е постъпило становище от жалбоподателя, с което заявява, че поддържа жалбата, представя  и моли да бъде приет като доказателство дневен финансов отчет от 27.04.2017 г. от работещото в обекта фискално устройство и изразява становище по същество на спора.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представения със становището на жалбоподателя дневен финансов отчет от 27.04.2017 г.

Предвид липсата на доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представения със становище вх. №6520/26.06.2017 г. дневен финансов отчет от 27.04.2017 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: