ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 11.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На единадесети юли                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ГЕРГАНА ИЛИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 124 по описа за  2012 година                     

На именното повикване в 10:56 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „С.Ж.КОРЕКТ” ЕООД – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява адвокат Н., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „ОУИ” Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП София/, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

         За окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Илиева.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба наС.Ж.Корект ЕООД срещу Ревизионен акт № 1100926/30.09.2011 г. от орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № РД-10-436/29.12.2011 г. на директора на Дирекция ОДОП-Бургас при ЦУ на НАП.

В предходното съдебно заседание съдът допусна вещото лице А. да отговори на поставените въпроси след проверка на представени счетоводни справки. В тази връзка вещото лице представи повторно заключение в предвидения законов срок.

Освен това съдът допусна до разпит един свидетел от страна на жалбоподателя в условията на довеждане.

        

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице със снета самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм допълнително заключение, като моля да не вземате предвид представеното заключение, а само повторното заключение.

         Поддържам повторното заключение.

 

         АДВ. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 3 и 4 сте записали салдата с дата 31.12.2010 г. А към настоящия момент?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изследвала периода извън ревизирания.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер 800 лв., платими в рамките на внесения депозит.

 

         АДВ. Н.: Водим допуснатия за днешно съдебно заседание един свидетел.

        

         Съдът ВЪВЕДЕ в съдебната зала допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел, на когото снема самоличност както следва:

         Р.А.Й.-** години, български гражданин, неженен, неосъждан, без дела и родство с жалбоподателя, предупреден за отговорността по чл. 290 от НК.

         Обещава да говори истината.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ ЙОРДАНОВ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Н.: С.Х. го познавам от доста години.  Аз съм от с. Н., а той е от с. К., което е близо до с. Н.. Той работеше с мен в моята бригада и аз му бях бригадир. Работихме в строителството. Това беше някъде 2007-2010 г. После аз заминах за Англия. Като се върнах, той вече беше заел моето място като бригадир. Говорихме с него когато се видяхме и ме помоли да започнем работа на един обект. Беше лятото на 2010 г. доколкото си спомням. Разбрахме се да работим заедно. Тогава нещата се промениха. Той беше бригадир. Започнах да работя при него. Бяхме към 10 човека бригадата, може и повече да сме станали впоследствие. Занимавахме се с външни и вътрешни мазилки, шпакловки, поставяне на декоративни настилки.

         През лятото на 2010 г. бяхме на обект в гр. Поморие. Първо започнахме х-л „Пенелопа”, той не е точно хотел, а апартаментен тип, но не съм сигурен. Обектът беше голям. Квадратите бяха в хиляди. С. се беше разбрал с фирма „Асос инвестмънт” доколкото си спомням името на фирмата. Мен ме нае С. да работя там, а той е бил нает от тази фирма.

         Почнахме към 10 човека, а с течение на времето се увеличихме. Не мога да кажа точно. Правихме на Пенелопа външна изолация, слагахме орнаменти, шпакловки, мазилки вътре и вън,  боядисвахме.

         Плащаше се веднъж седмично или на 10 дни. Идваше, мереше с техник на фирмата „Асос инвестмънт” това, което е изработено се плащаше на квадрат както сме се разбрали.

         В Поморие спахме по частни квартири. Бяхме много хора от с. Н.. Бригадата беше почти от хора от нашия край. В бригадата работеха Р., С., А., И., Д.Е., В.Й. от Н..

         Другият обект е в гр. Св. Влас, „Амфора”. Там пак работихме абсолютно същата работа - вътрешна изолация, шпакловка, боя. Там спахме в х-л „Дейзи”. Работихме до пролетта на 2011 г. и след това станаха проблеми със заплащането, губеха се пари и С. каза, че е от страна на „Асос инвестмънт”. Две седмици не ни платиха и разбрахме, че „Асос инвестмънт” са подизпълнители на „С.Ж.Корект” и говорихме с техния шеф да почнем да работим директно с тях, за да ни плащат. И после почнахме към „С.Ж.Корект”.

         За съжаление в строителството този начин на работа е така. Бригадирът се договаря с изпълнителя. Той взема парите и той плаща на всеки един от бригадата.

 

         АДВ. Н.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Мисля, че близо две години работих към „С.Ж.Корект” – пролетта на 2011 г. и работих около 2 години за тях. В момента вече не работя. Докато бяхме със С. и „Асос инвестмънт” работихме на тези два обекта.

         След като завършихме тези два обекта, със С. се разделихме. Със С. работих пролетта на 2011 г. до лятото.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тъй като фактурите са издавани до края на 2010 г., кажете къде работихте в началото на 2011 г.?

         АДВ. Н.: Юрисконсулт М. твърди факти, които не са верни.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Аз просто попитах къде е работил свидетелят.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Не помня къде работихме 2011 г. Не мога да кажа точно къде съм работили.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към свидетеля.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

         АДВ. Н.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам изслушаната експертиза относно въпрос № 6, тъй като вещото лице е посочило, че относно техническата обезпеченост на дружеството няма как да бъде намерена информация. Оспорвам заключението в тази част, тъй като в ТР е наличен отчет на дружеството. В тази връзка оспорвам заключението. Няма да соча повече доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Де се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът, с оглед изявлението на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Н.: Моля да уважите жалбата на моя доверител. Изцяло поддържам направеното възражение за нищожност на ревизионния акт поради опорочаване на данъчното производство, а именно същото е започнало със заповед, която не е подписана от сочения от нея издател и този факт е признат от ответната дирекция. В тази връзка ще изложа подробни писмени бележки и съответно приложима съдебна практика.

В случай, че не уважите това наше твърдение за нищожност, моля да бъде отхвърлен ревизионния акт като незаконосъобразен.

Моля да бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски. Ще представя писмени бележки по съществото на спора.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в указан от Вас срок.

Моля да ни бъдат присъдени разноски в размер на 8142 лв.

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да уважите жалбата като основателна. Това се установи от приложената административна преписка и от заключението на изслушаната съдебно-счетоводна експертиза.

         Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

 

 

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:22 часа.

        

 

         СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: