ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,08.02.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми февруари                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1243 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 15.50 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ А.Х.А., редовно уведомен, явява се лично и с адв.В.Р. от Бургаска адвокатска колегия, посочена от последната като служебен защитник на ищеца с уведомително писмо с изх.№ 1440/20.07.2016г.

 

         За ОТВЕТНАТА Главна дирекция „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ (ГДИН), редовно уведомен, не се явява представител.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Костова.

 

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ Ж.К.А., редовно уведомен.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Р.: Да се даде ход на делото.

ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Р.: В предходно съдебно заседание сме поискали разпит на свидетел, който е воден в днешно съдебно заседание и моля да бъде разпитан.

ИЩЕЦЪТ: Поддържам искането за разпит на свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Свидетелят е допуснат до разпит и не възразявам в днешно съдебно заседание да бъде разпитан.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел, чиято самоличност снема както следва:

 

Ж.К.А. – 39г., български гражданин, без родство с ищеца по делото, осъждан за убийство, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетеля А.:

Адв.Р.: Знаете ли за какъв период от време се гледа това дело? През този период били ли сте заедно с ищеца?

Свидетелят А.: В началото на 2010г. бяхме в отделни килии, но после се преместих при него. Това беше по наше желание, защото се познаваме.

Адв.Р.: Наясно сте с условията, при които той излежава присъдата. Какви са условията на тази килия, колко квадратни метра е площта, колко човека сте вътре, как сте разположени, светлината каква е?

Свидетелят А.: Килията е с размери 3/2м. Имаме кофа, имаме и кош, за миене и за малка и за голяма нужда. Това е оборудването.

Има една кофа, където си ходим по голяма нужда, другото е кошче за отпадъци. В тази килия сме двама. В другите килии има по двама, има и по един. Ние сме двама.

Адв.Р.: Вътре в килията има ли естествена светлина?

Свидетелят А.: Светлината е много малка и в момента новият началник на затвора…

Адв.Р.: Не сега, говорим за периода, за който ищецът е подал искова молба.

Свидетелят А.: Тогава беше така: прозорецът е с размери 1/050м. Отваря се, но вътрешно има мрежа, но влиза все пак въздух. Отвън на вратата имаме капак, но го затвориха.

Адв.Р.: През деня ползвате ли тоалетна, баня?

Свидетелят А.: И банята и тоалетната са много мизерни. На един етаж сме, от едната страна има към 9 килии, а от другата са към 7-8. Преди бяха пълни килиите.

Адв.Р.: Като са пълни килиите, колко човека общо са на този етаж?

 Свидетелят А.: Не знам колко, но не повече от 20-тина човека.

Адв.Р.: Къде се храните?

Свидетелят А.: Храним се в килията. Няма столова.

Адв.Р.: Храната носят ли я или от някъде я взимате?

Свидетелят А.: Носят ни я отдолу от столовата. На този етаж има две тоалетни и три бани за всички.

Адв.Р.: Работят ли?

Свидетелят А.: Много мизерна работа. Водата е студена, ту има топла вода, ту няма. Тоалетните миришат постоянно. Дупките са запушени постоянно. Коридорът се пълни с вода.

Адв.Р.: Подавате ли някакъв сигнал за тези неща?

Свидетелят А.: Обаждаме се, обаче единият вика „Не може,  сега имаме друга работа“. Обаждаме се на началниците, на старшините. След малко идва чешмеджията и вика „На мен никой не ми е казал“. В момента има мишки в килията. И хлебарки има и дървеници има.

Адв.Р.: Пръскат ли?

Свидетелят А.: Дойдоха, пръскаха един път и това беше. Повече не са идвали. И в момента има мишки.

Адв.Р.: Хигиената в калията как я поддържате?

Свидетелят А.: Ние сме двама и си поддържаме добре килията. Купуваме си препарати. Сестра ми като праща пари, неговите хора като пращат пари, си купуваме, има си лавка в затвора, но е много скъпо. На всички работи цената е много завишена.

Адв.Р.: Казвате, че имате кофа за голяма нужда и малка, защо?

Свидетелят А.:  През другото време сме заключени. Имаме два часа през деня, когато стоим отключени. Преди обяд и след обяд по един час, и вечерта от 18.00-18.30 часа. Това е време за ползване на тоалетна и душ, а през останалото време ползваме кофата. Има вода, но е ту студена, ту топла.

Адв.Р.: Как перете бельото си?

Свидетелят А.: Има пералня. Като искаш да изпереш нещо, трябва да пишеш молба и я ти разрешат, я не ти разрешат. Затова си перем с наши препарати. Като нямаме препарати, не ни дават, но пак перем, но със сапун. Простираме вътре в килията.

Адв.Р.: Когато е мокро прането, имате ли с какво да го смените?

Свидетелят А.: Имаме си шкафчета и в тях има и друг комплект бельо.

Адв.Р.: Нещо да кажете за храната, столовата.

Свидетелят А.: От 2004г. съм в затвора. Аз съм язваджия и на язваджиите не се дават домати и такива неща. Когато няма, каквато е общата храна, такава ми дават и на мен. Това правилно ли е според Вас.  При него е същата работа.

Адв.Р.: Той оплаквал ли се е от нещо? На специален режим ли е?

Свидетелят А.: Ние и двамата сме на специален режим. И той е на диетичен режим.

Адв.Р.: Дават ли Ви различна храна?

Свидетелят А.: Дават, но почти всичката храна е обща храна.

Адв.Р.: Като количество достатъчно ли е?

Свидетелят А.: Достига. Не се оплакваме. Като качество е много гадна. Не е вкусна и хлебарките се разкарват в манджата. Намирал съм вътре хлебарка и съм намирал и други работи.

Адв.Р.: Как е уредено медицинското обслужване в затвора?

Свидетелят А.: Това е още по-зле. Трябва да се запишеш се на лекар, има тетрадка. Не може веднага да се отиде при лекар. Човекът ще чака да се запише и ако го извикат ще отиде, ако не го извикат, няма да отиде.

Адв.Р.: Ако на някой му стане лошо, има ли на кой да се обадите?

Свидетелят А.: Има дежурен старшина, но е без медицинско образование и той трябва да вземе отношение да предаде горе на лекарката и ако има свободно време, ще ни приеме. Ако я няма, Бацила ти дава 2-3 аналгина или парацетамол. Бацила е един затворник, който отговаря за това, няма медицинско образование, но той ни дава хапчетата.

Адв.Р.: На него кой му дава хапчетата?

Свидетелят А.: Той се оправя там. Не знам дали има такива правомощия. Записването за преглед е през единия ден и на другия ден, ако ти се обадят, ще отидеш. А вечерта, ако стане спешен случай, обаждаш се на старшината.

Адв.Р.: Има ли смъртни случаи?

Свидетелят А.: Има, доста вече станаха.

Адв.Р.: Оплаквал ли се е А. от нещо?

Адв.Р.: Кръста го боли, скоро ходи на болницата за кръста. Ходи на преглед. Оказали са му медицинска помощ навреме. Работата е много лоша при нас. Не може на мястото, където се храниш, да ходиш и по малка нужда.

 Адв.Р.: Как се чувствате?

Свидетелят А.: Гадна работа е, как може да се чувствам.

Адв.Р.: Развалена храна давали ли са Ви?

Свидетелят А.: Взимал съм консерви, които съм получавал от долу - русенско варено и пастет. Отваряш пастета, има една малка точка и нищо друго.

Адв.Р.: Това често ли се случва?

Свидетелят А.: Намира се.

Адв.Р.: Нямам повече въпроси.

 

ИЩЕЦЪТ: Нямам въпроси. Не стана ясно за този, който раздава хапчетата. Той работи, той е на щат там. Искам да допълня, че Бацила е на щат и в извънредни случаи, когато няма медицински персонал да обслужва болните, оставят му някакви хапчета за главоболие, за киселини, за такива дребни работи.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

Адв.Р.: Нямам искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства. 

Дава думата по същество.

 

Адв.Р.: Моля да уважите претенцията на моя доверител така, както е формулирана в исковата молба.

Моля да ми дадете срок за писмена защита.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам искането си.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам исковата претенция за недоказана. От събраните гласни и писмени доказателства по делото е видно, че спрямо ищеца не е налице неоказана медицинска помощ. Щом са налице такива оплаквания, в медицинския картон на лицето е посочено оказана медицинска помощ, направено изследване. Показанията на свидетеля са, че ищецът е имал оплаквания от болки в кръста, направени са изследвания и е изведен до болницата. Не са налице доказателства за неоказана медицинска  помощ.

По отношение на условията в килията, ясно за достъпа до течаща вода и тоалетна. Ищецът е бил в една килия със свидетеля по тяхно желание, защото се познават. В този смисъл следва да имате предвид сочените писмени документи. Показанията на свидетеля не отговарят обективно на фактите, които са приложени – справки, от които е видно, като свидетелят заяви, че само три пъти дневно се осигурява достъп до тоалетна, което не е вярно. Осигуряват се сапун и  перилни препарати, а свидетелят заяви, че изобщо не се осигуряват такива.

Моля да постановите решение, в което да съобразите събраните доказателства.

 

Реплика на ИЩЕЦА: За това, че са давали сапуни, отбелязано ли е откога са почнали да ги дават. Моля да извършите проверка по делото дали е отбелязано кога са давали, защото моето твърдение е, че не са давани. Това е нововъведение и това е от два месеца. Преди това не беше така.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят писмени становища в 7-дневен срок, считано от днес.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: