ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 07.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седми октомври                                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1243 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 15,15 часа се явиха:

Жалбоподателят „Албекс? ЕООД - редовно призован се представлява от адв. Н..

Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София редовно призован се представлява от юк. Д..

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         В залата се явяват допуснатите свидетели.

 

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на свидетелите, както следва:

 

Р.К.К. -  ** години, висше образование, неосъждана, работи в ТД НАП Бургас.

 

А.Т.М. - ** години, висше образование, неосъждан, работи в ТД НАП Бургас.

 

К.В.Г. - ** години, висше, неосъждан, работи във фирма „Смайл тур” ЕООД Несебър.

 

А.Г.А. - ** години, висше, неосъждан, работи в „Смайл тур” ЕООД  Несебър.

 

Свидетелите са предупредени за отговорност по чл.290 НК.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ ОБЕЩАВАТ ДА ГОВОРЯТ ИСТИНАТА.

 

В ЗАЛАТА ОСТАВА СВИДЕТЕЛЯТ Р.К.К..

 

ОСТАНАЛИТЕ ТРИМА СВИДЕТЕЛИ НАПУСКАТ ЗАЛАТА.

 

 

ВЪПРОСИ НА Юк. Д. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА:

 

ВЪПРОС: Вие ли извършихте ревизията на „Албекс” ЕООД?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: Документите, които са във връзка с тази ревизия, Вие ли ги връчвахте?

 

ОТГОВОР:  Не всички документи.

 

ВЪПРОС: Обяснете ми, след като издадохте РА, какви действия предприехте по неговото връчване и съответно какви документи издадохте?

 

ОТГОВОР: След издаване на РА се свързахме с фирмата,  която беше пълномощник на управляващия „Албекс” ЕООД - Счетоводна къща „Орион”. Моето работно място е в гр. Ямбол и предварително се уговорихме по телефона за място, дата и час на срещата. Имахме уговорена среща в сградата на НАП Бургас и пълномощник от счетоводната къща трябваше да дойде и да получи РА, както бяха получили и РД преди това. След като отидохме в сградата на НАП не се яви никой от счетоводната къща, изчаках известно време около 10-15 минути  и се обадих по телефона, за да разбера дали не са възпрепятствани по някакъв начин. Отговориха на обаждането ми, госпожата, която беше пълномощник отказа да дойде и обясни, че техният адвокат ги е посъветвал да не получават РА. Спомням си, че им казах, че следващият път, когато дойда в Бургас, отново ще се обадя, ако са променили решението си. След това сме предприели посещение за връчване по реда на чл.32 от ДОПК. Направили сме две посещения на адреса, който е деклариран като адрес за кореспонденция по чл.8ДОПК.  Не намерихме О.Ч. нито първия, нито втория път, при което сме оставили съобщение по съответния ред по ДОПК и сме връчили РА по чл.32.

 

ВЪПРОС: Какво представляваше адреса ?

 

ОТГОВОР:  Отидохме на адреса – това е дин хотел като затворен комплекс имаше басейни, градина, заградено. Мисля, че отпред имаше паркинг, минахме през паркинга. Не сме питали никого. На рецепцията не сме ходили. Попитахме една жена, която беше там, но не зная дали беше турист, или от персонала, тя ни упъти и се качихме на петия етаж. Качихме се по стъпала. Нямаше никой. Не си спомням датите, беше през месец май. От писмата, които сме писали до г-н Ч. - протоколите са издаден с дата 14 и 23 май. Ние пътуваме всяка седмица. Посещенията извършвахме в нашето работно време. Протоколите за посещение ги издавахме на място, но на следващия ден, когато се приберем се издават  номерата, защото няма как да вземе номер.

 

Юк. Д.: Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ: Колко входа имаше сградата?

 

ОТГОВОР:  Не си спомням.

 

ВЪПРОСИ на Адв. Н.:

 

ВЪПРОС: Свободно ли преминахте през зелените площи и паркинга имаше ли ограда, някой спря ли Ви?

 

ОТГОВОР:  Влязохме през паркинг и според мен централен вход и излязохме пред басейни.

 

ВЪПРОС: Входа отключен ли беше?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: Може ли да опишете какво представлява  входа /много входове ли имаше/ големина на сградата?

 

ОТГОВОР:  Не мога да кажа колко входа имаше сградата. Според мен не е имало само един вход.

 

ВЪПРОС: На вратата на входа имаше ли табела, която да обозначава дали това е адреса

 

ОТГОВОР:  Не си спомням, ние търсихме по номера.

 

ВЪПРОС: Командировъчно пуснахте ли за това посещение?

 

ОТГОВОР:  Вероятно съм пускала. Понякога се е случвало да пътуваме без командировъчно.

 

ВЪПРОС: По време на  ревизията контактувахте ли с управителя Ч.?

 

ОТГОВОР:  Той ни е водил на апартаментите закупени от фирмата.

 

ВЪПРОС:   Имахте ли контакт с Ч. ?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС:   Кое наложи да не му се обадите лично?

 

ОТГОВОР:  Имах негов телефон, говорила съм с него по телефона, имаше акцент и винаги първо съм търсила управителя, какъвто е реда. Така правим във  всички производства. Спомням си, че понякога отсъстваше от страната и се обръщахме към счетоводната къща. Фирмата първо имаше едни счетоводители, след това се смениха и друга счетоводна къща отговаряше за неговата документация. По принцип много често се обръщаме към счетоводителите, защото управителите представят тях.

 

ВЪПРОС: За връчването на акт обадихте ли си на управителя?

 

ОТГОВОР:  Предполагам да, със сигурност не си спомням, но със сигурност съм го потърсила.

 

ВЪПРОС: Може ли да кажете датата за неосъществената среща в НАП на коя дата е била?

 

ОТГОВОР:  Не си спомням.

 

ВЪПРОС: Вие и на двете дати ли присъствахте или само на едната?

 

ОТГОВОР:  И двата пъти присъствах. Имаше свободен достъп, никой не ни спираше.

 

Адв. Н.: Нямам повече въпроси.

 

 

 

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА:

 

ВЪПРОС: Търсили сте дружеството-жалбоподателя в комплекс „Роял сан”,  беше ли ограден с външна ограда?

 

ОТГОВОР:  Да, мисля че беше.

 

ВЪПРОС: Как преминахте, откъде преминахте, за да стигнете до сградата?

 

ОТГОВОР:  Минахме през входа.

 

ВЪПРОС: Можете ли да си спомнете външния вход на оградата имаше ли врата, която да ограничава достъпа до туристи?

 

ОТГОВОР:  Не си спомням.

 

ВЪПРОС: Входът имаше ли бариера, която да ограничава достъпа на МПС?

 

ОТГОВОР:  Не си спомням.

 

ВЪПРОС: Общо на колко етажа беше сградата,  в която търсихте „Албекс”ЕООД?

 

ОТГОВОР: Мисля, че беше на последен или предпоследен етаж.

 

ВЪПРОС: Вътре в комплекса една сграда ли имаше или няколко сгради?

 

ОТГОВОР:  Не една сграда. Мисля че бяха повече сгради.

 

ВЪПРОС: Казахте, че сте се озовали в пространство с басейн - един или няколко?

 

ОТГОВОР:  Не беше един басейн – два, три.

 

ВЪПРОС: Някой придружи ли Ви като влязохте в сградата до етажа на „Албекс”ЕООД?

 

ОТГОВОР:  Не.

 

ВЪПРОС: Туристи имаше ли в комплекса?

 

ОТГОВОР:  Нямаше много хора.

 

ВЪПРОС: Освен тази жена, която сте питали да ви насочи директно към сградата, видяхте ли други работници по поддръжката, които да работят?

 

ОТГОВОР:  Не си спомням.

 

ВЪПРОС: Кой състави ръкописно протокола Вие или някой от колегите Ви, които бяха с вас?

 

ОТГОВОР:  Аз съм ги съставила.

 

ВЪПРОС: Когато се озовахте на етажа на дружеството, колко време престояхте там, докато го търсихте?

 

ОТГОВОР:  Не си спомням. Малко.

 

ВЪПРОС: По какъв начин се опитахте на сигнализирахте за присъствието си на етажа, пред вратата врата?

 

ОТГОВОР:  Чукахме.

 

ВЪПРОС: Вратата от какъв материал беше

 

ОТГОВОР:  Не си спомням.

 

ВЪПРОС: Цвят на вратата?

 

ОТГОВОР:  Не помня.

 

ВЪПРОСИ на адв. Н.: Минахте ли през  рецепция?

 

ОТГОВОР:  Не си спомням.

 

ВЪПРОС: Как разбрахте в кой вход да влезете ?

 

ОТГОВОР:  Спомням си, че питахме и се качихме.

 

ВЪПРОС:  Как избрахте, че е точно този вход, в който влязохте?

 

ОТГОВОР: Не си спомням, мина много време.

 

Юк.Д.: Има ли в адреса за кореспонденция посочен вход?

 

ОТГОВОР:  Не се сещам, но чета това което съм писала тогава в отговора на запитване на фирмата. Фирмата няколко пъти правеше запитвания и ние отговаряхме. Запитванията беше за този РА след като приключи производството.

 

Свидетелката остава в залата.

 

В залата влиза свидетеля А.М..

 

НА ВЪПРОСИ НА ЮК. Д.:

 

ВЪПРОС: Участвали ли сте в ревизията на „Албекс” ЕООД?

 

ОТГОВОР: Да, като ръководител на екип.

 

ВЪПРОС: След издаването на РА на дружеството, какви действия предприеха за връчването му, участвахте ли и какви документи бяха съставени?

 

ОТГОВОР:  След издаване на РА колегата К. имаше уговорен ден и час в Бургас с представляващ фирмата, за да бъде връчен РА. Беше ми докладвано от нея на следващия ден, че на уречения ден и час, не се явява пълномощника. Прозвънява по телефона, съобщават й, че по съвет на адвоката няма да дойдат да си получат РА. По ДОПК сме задължени да връчим акт чрез посещение на декларирания адрес.

 

ВЪПРОС: Отидохте ли на посещение на декларирания адрес?

 

ОТГОВОР:  Да, аз отидох на второто посещение с колежката.

 

ВЪПРОС: Като отидохте на място на адреса, намерихте ли някого?

 

ОТГОВОР: Декларираният адрес беше КК „Слънчев бряг” к-с „Роял сан” ет. 5, ап. 53 и колежката беше ходила. Отидохме на обекта на 23 май, мисля че беше , обектът представлява хотелски комплекс, на пети етаж ст. 53. Отидохме на съответното място до съответната стоя. Почукаме, изчакаме, никой не отвори и съставихме протокола за съответното посещение за връчване на РА.

 

Юк. Д.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ.Н.:

 

ВЪПРОС: Къде се намира този комплекс?

 

ОТГОВОР:  По стария път за Влас, нов е хотела, около него разпознавам старите хотели като „Арда”, „Янтра”, „Поморие” – те не са в непосредствена близост.

 

ВЪПРОС: Какво представлява този комплекс?

 

ОТГОВОР:  Извън хотела има паркоместа, в дясно има вход, в който се влиза, бариера няма, двора е голям, има басейни растителност и детски площадки.

 

ВЪПРОС: През рецепция минахте ли?

 

ОТГОВОР:  През рецепция не съм минавал не съм се регистрирал, има  салон който е много голям.

 

ВЪПРОС: Колко входа имаше комплекса /в сградата/?

 

ОТГОВОР: Не мога да си спомня.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА:

 

ВЪПРОС: Комплекс „Роял сан” има ли външна ограда, която да огражда всички сгради?

 

ОТГОВОР: Не мога да си спомня.

 

ВЪПРОС: Колко сгради имаше вътре в комплекса?

 

ОТГОВОР: Мисля, че са две.

 

ВЪПРОС: Паркингът, през който влязохте, имаше ли бариера, която да прегражда пътя на МПС от улицата към паркинга?

 

ОТГОВОР:  Не.

 

ВЪПРОС:    Как разбрахте в коя сграда да влезете?

 

ОТГОВОР:  Аз отивам с колежката втория път. Тя беше ходила първия път.

 

ВЪПРОС: На кой етаж се качихте?

 

ОТГОВОР:  На пети етаж. Не мога да си спомня дали са пет или шест етажа, мисля че шестият беше мансарден етаж, не съм сигурен.

 

ВЪПРОС: Като се озовахте на етажа, как се ориентирахте на коя врата да позвъните/почукате?

 

ОТГОВОР:  Вървях с колежката, тъй като тя е правила първото посещение.

 

ВЪПРОС: Вие самостоятелно проверихте ли номерацията, табели, с които да е обозначено присъствието на дружеството и колко време престояхте на етажа?

 

ОТГОВОР:  Нямам спомен.

 

ВЪПРОС: По какъв начин афиширахте присъствието си пред вратата?

 

ОТГОВОР:  Почукахме.

 

ВЪПРОС: Звънец имаше ли?

 

ОТГОВОР: Нямам спомен.

 

ВЪПРОС: Кой написа протокола за посещение?

 

ОТГОВОР:  Колежката.

 

ВЪПРОС: Спомняте ли си какъв цвят, материал беше вратата?

 

ОТГОВОР:  Беше тъмна на цвят.

 

ВЪПРОС: По време на посещението Ви в комплекса, имаше ли туристи?

 

ОТГОВОР:  Имаше хора, не много.

 

ВЪПРОС: Работници от персонала, които да работят ?

 

ОТГОВОР:  Нямам спомен, имаше хора.

 

Адв.Н.: Колко врати бяха на етажа?

 

ОТГОВОР:  Не съм ги броил.

 

ВЪПРОС: Входа, през който влязохте на сградата, отключен ли беше?

 

ОТГОВОР:  Да, отворено беше.

 

ВЪПРОС: Съобщение на декларирания адрес на „Албекс” ЕООД изпратихте ли?

 

ОТГОВОР:  Би трябвало.

 

СВИДЕТЕЛЯТ ОСТАВА В ЗАЛАТА.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА СВИДЕТЕЛЯ А.А..

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Н.:

 

ВЪПРОС: Къде работите и от кога?

 

ОТГОВОР: Работя от май месец 2012 г. в к-с „Роял сан”, фирмата е „Смайл тур” ЕООД.

 

ВЪПРОС: Къде се намира офиса Ви и какви са функциите на Вашата фирма?

 

ОТГОВОР: Офисът се намира срещу главната рецепция – външен офис – срещу фоаето. Нашата фирма менажира апартаментите.

 

ВЪПРОС: Вашата фирма ли се занимава с апартаментите на Ч.?

 

ОТГОВОР:  Той е един от началниците на продажбите на „Премиум пропърти”, а ние отговаряме за туристическите дейности – „Смайл тур”ЕООД.

 

ВЪПРОС: Какво пред този комплекс „Роял сан”, опишете го?

 

ОТГОВОР:  Състои се от 550 апартамента като има 17 входа по шест етажа. Сградата е една, има пешеходни проходи между отделните крила и входовете са от „А” до „П”.

 

ВЪПРОС: Ограден ли е комплекса?

 

ОТГОВОР:  Ограден е отвсякъде с външни огради.

 

ВЪПРОС: Колко входа има и заключени ли са те?

 

ОТГОВОР: Входовете са като смятаме металните порти – пет, отварят се с магнитен чип. На всеки турист от рецепцията му се дава чип заедно с ключа и чип за входа. Няма период от годината, в който да не се използват такива чипове. Външен посетител би трябвало да мине през нас, за да попита и да влезе във входовете.

 

ВЪПРОС: Трети лица могат ли да влязат в комплекса без придружител?

 

ОТГОВОР:  Не.

 

ВЪПРОС: Входовете на сградите също ли са с чипове?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: Ако лица или данъчни дойдат, кой трябва да им отключи?

 

ОТГОВОР:  Аз. Аз съм постоянно на работа.Ако аз не съм на работа, някой друг колега ще отключи вместо мен. К.Г. е шефа и той може да отключи. К.Г. ми е шеф.

 

ВЪПРОС: През 2012, месец май каква смяна бяхте?

 

ОТГОВОР:  Редовна смяна от 8 ч. до 17 ч.

 

ВЪПРОС:  Идвали ли са органи на НАП през май 2012 да търсят О.Ч..

 

ОТГОВОР:  Не.

 

ВЪПРОС: Този адрес Слънчев бряг запад, ет. 5, ап. 53, к-в „Роял сан” говори ли Ви нещо?

 

ОТГОВОР:  Говори ми, но пред номер „53” трябва да има буква, защото във всеки вход номерацията на апартаментите се повтаря и ги различаваме по буквите.

 

ВЪПРОС: Означава ли, че има 17 апартаменти с № 53.

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: На Ч. апартамента в кой вход Е

 

ОТГОВОР:  Мисля, че е във вход „Н”.

 

ВЪПРОС: Колко рецепции има комплекса?

 

ОТГОВОР: С нашата външната са общо три.

 

ВЪПРОС: Ако трето лице търси ваш клиент ще го пуснат ли?

 

ОТГОВОР:  Първо трябва при нас да минат.

 

ВЪПРОС: Ползвате ли чип, когато влизате през тези входове?

 

ОТГОВОР:  Да ползвам.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА:

 

ВЪПРОС: Възможно ли е входовете да бъдат оставени с отворени врати?

 

ОТГОВОР:  Не, има видеонаблюдение и охрана, която следи за тези неща.

 

ВЪПРОС: Коя рецепция за кои обекти отговаря?

 

ОТГОВОР: Едната централната  рецепция отговаря за туристите; другата срещу нея – отговаря за собствениците, а третата сме ние – ние сме към собствениците.

 

ВЪПРОС: Имаше ли през май 2012 г. туристи в комплекса?

 

ОТГОВОР:  Ако е имало, доста малко са били.

 

ВЪПРОС: През май 2012г. имаше ли работници по поддръжката?

 

ОТГОВОР:  От нашата фирма нямаше.

 

ВЪПРОС: След като дадете чип на посетителя, с който да влезе, ако е държавен орган, той придружава ли се от някой?

 

ОТГОВОР:   Няма да му дам чип, а лично ще го придружа.

 

Юк. Д.: Този пропускателен режим от кога е въведен?

 

ОТГОВОР:  От когато е направен хотела. За да ми издадат чип, трябва да се разпиша на другата рецепция – разписвам се и ми издава чипа с достъп за еди какъв си период от време.

 

ВЪПРОС: Външните входовете с чипове какво представляват?

 

ОТГОВОР:  Има на три места метални порти, които са пак с чип. Автомобил не може да мине това са само пешеходни входове. От задна страна, където е охраната, може да влезе автомобил.

 

ВЪПРОС: Как се затваря вратата?

 

ОТГОВОР:  Преплъзва се и се затваря автоматично.

 

ТРИМАТА СВИДЕТЕЛИТЕ СА ОСВОБОДЕНИ.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА СВИДЕТЕЛЯ К.Г..

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Н.:

 

ВЪПРОС: Къде работите и от кога.

 

ОТГОВОР: Работя във фирма „Смайл тур” ЕООД от месец октомври 2011г. със седалище и адрес гр. Несебър, ул. „Струма” № 41.

 

ВЪПРОС: Къде се намира офиса ви и какви са функциите му?

 

ОТГОВОР:  Фирмата, която работя е туроператорска, част от холдинг „Премиум пропърти”ООД. Самата функция на холдинга е продажба на недвижими имоти и когато продадат даден имот ние сключваме договор да му менажираме апартамента и да го даваме на туристи.

 

ВЪПРОС: Вашата фирма ли менажира апартаментите /фирмите на Ч. /?

 

ОТГОВОР: Ние менажираме фирмите на холдинга „Премиум пропърти”ООД?

 

ВЪПРОС: През 2012г. къде се намира холдинга ви, имате ли рецепция ?

 

ОТГОВОР: Да, имахме рецепция, която се намира точно срещу централната рецепция на Хотелски комплекс „Роял сан”.

 

ВЪПРОС: Какво представлява този комплекс „Роял сан”?

 

ОТГОВОР: Сградата има външна желязна ограда, която има три входа мисля, които се отварят с чип. Това са входове за лица пешеходци, има един който е за автомобили – отделен от тези три входа. Самият комплекс е изграден от 16 входа, има правоъгълна форма  с 16 входа има два големи басейна и 1 малък детски. Ако е клиент, ако не е собственик и няма достъп, трябва да влезе през главната рецепция. Входовете са с чипове. Има двоен достъп, за да влезе – с чип през външната ограда и за да се влезе в съответния вход - също с чип – този чип се програмира на централната рецепция.

 

ВЪПРОС: Трето лице може ли необезпокоявано да влезе до някой апартамент?

 

ОТГОВОР:  Няма как да стане.

 

ВЪПРОС: Ако лице от вашия контингент търси апартамент, кой ще му осигури достъпа?

 

ОТГОВОР: По принцип ние сме фирмата, която обслужва апартаментите на фирмата и на О.Ч.. За да дойде някой да го потърси, нашата рецепция е видима, има знамена, надписи и  ще влезе на рецепцията, когато видят, че този апартамент е управляван от „Премиум пропърти”ООД ще го насочат към нашата рецепция. Първо отиват към главната рецепция и после ги насочват към нас. Идват при нас питат за даден апартамент, ние отиваме и обслужваме самите лица.

 

ВЪПРОС: Познавате ли О.Ч.?

 

ОТГОВОР:  Познавам го той ми е колега, ние работим с него.

 

ВЪПРОС: През 2012г органи на НАП търсил ли е О.Ч.?

 

ОТГОВОР:  Не ние щяхме да уведомим или него или адвоката му. Щяхме да съдействаме.

 

ВЪПРОС: Какво ви говори к-с „Роял сан”, ет. 5, ап.53.

 

ОТГОВОР:  Кой номер е, защото самите входове са номерирани, за да се разпознават - от „А” до „П”.

 

ВЪПРОС: Във всеки вход има ли уникална номерация на апартамента?

 

ОТГОВОР:  Всички номера за примерно от 1 до 50, като отпред има буква, от която може да се разбере в кой вход е съответния апартамент.

 

ВЪПРОС: Когато дойде трето лице на него самостоятелно ли се дава чип или се придружава?

 

ОТГОВОР: Придружават се, отива се до рецепцията и се придружават до самия апартамент.

 

ВЪПРОС: Автоматично ли се затварят вратите с чипове?

 

ОТГОВОР:  Автоматично се затварят.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА:Ако ваш служител е зает в определен момент да заведе външен посетител до определен обект и в този момент се появи още един външен посетител, как се процедира?

 

ОТГОВОР:  Изчакват, но когото има държавни органи, са с приоритет.

 

ВЪПРОСИ на юк. Д.:

 

ВЪПРОС: Казахте, че през месец май отваряте вие в това помещение сте от месец май, от началото ли?

 

ОТГОВОР:  От началото на май до края на септември.

 

ВЪПРОС: Всяка година ли е това?

 

ОТГОВОР: Да, всяка година.

 

ВЪПРОС: Този вход за автомобили има ли чип?

 

ОТГОВОР: Да има чип има и денонощна охрана и камери, които следят. Случаен човек няма как да влезе.

 

ВЪПРОС: Ако аз вляза вътре, а не се запътя към рецепция и се запътя към стълби?

 

ОТГОВОР: Няма стълби самата рецепция е самостоятелно звено, единствено граничи с ресторанта и бара на хотела, няма стълби по които да се качи даден човек.

 

ВЪПРОС: В сградата, за да стигна по пети етаж, не мога ли да се кача по стълби?

 

ОТГОВОР: Самият хотелски комплекс няма топла връзка, която да позволи преминаването на човек от рецепция до съответното жилище. Всички входове са външни и за да се отиде до дадено помещение трябва входа да се отвори с чип. Няма как от рецепция да се качи по стълби и да отиде някъде. На рецепцията няма асансьори. След като се мине през рецепцията, лицето влиза в двора на затворения комплекс и през двора влиза в съответния вход като единствено входовете къмто буквата „Д”, които са позиционирани точно до самата рецепция, може да се влезе отвън, но пак с чип, но до тях има охрана.

 

СЪДЪТ: Може ли докажете в кой вход се намира имота и адреса за кореспонденция на „Албекс” ЕООД?

 

ОТГОВОР: Не мога да кажа

 

ВЪПРОС: „Албекс” ЕООД къде има апартаменти в този комплекс?

 

ОТГОВОР:  Не мога да отговоря на този въпрос, защото самите фирми под шапката на холдинга всяка от тях има по няколко апартамента. Нашата работа е да научим кои апартаменти можем да отдаваме на туристи , на нас само ни се подава информация какво можем да отдаваме под наем на туристи.

 

Адв. Н.: Нямам други доказателствени искания.

 

Юк. Д.: Нямам доказателствени искания.

 

Предвид изявленията на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Н.: Уважаеми г-н Съдия, моля, да уважите жалбата на моя доверител и върнете преписката на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас  за произнасяне, тъй като жалбата не е просрочена. В хода на настоящото производство се доказа, че административния орган  не е спазил процедурата регламентирана в чл. 32 ДОПК за връчване чрез прилагане към данъчно досие. Освен цитираните в жалбата пороци желая да изтъкна, че свидетелят М. заяви, че е изпратено и съобщение на електронния адрес, според изискванията на чл.32 ДОПК и такова липсва в административната преписка. Считам, че бяха опровергани и констатациите в изготвените протоколи за посещение, като поради обема на информацията свалена от свидетелите, не бих интерпретирала отговорите им, тъй като извода сам се натрапва. Служителите на НАП не са посещавали този адрес, нямат представа как изглежда комплекса, къде се намира, но считам, че това е проблем и на други органи. Моля за решение в този смисъл.

 

Юк. Д.: Уважаеми г-н Съдия, моля да отхвърлите жалбата и потвърдите обжалваното решение на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас. Не мога да се съглася, че отговорът дали е посещаван комплекса се натрапва, тъй като под наказателна отговорност лицата отговориха, че са посетили обекта. Не се установи точното местонахождение на обекта, тъй като от посочения от дружеството адрес за кореспонденция, по-скоро разбираме, че не съществува такъв. Единствено сигурното в този адрес е к-с „Роял сан”, оттам нататък адресът е недействителен.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: