ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 09.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На девети октомври                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 122 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ОРЕ – 3” АД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам  доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата, тъй като жалбоподателят на два пъти е уведомяван да направи своите доказателствени искания и в указания от съда срок не е сторил това.

 

ПРОКУРОР С.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становищата на страните, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Уважаема госпожо председател, поддържам изразеното становище в административната преписка, че в една част жалбата е недопустима. Ако съдът приеме, че тя изцяло е допустима, моля да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана. Подробни мотиви са изложени в решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОР С.: Жалбата е неоснователна.

От събраните доказателства не се опровергават по какъвто и да е начин правните изводи на административния орган. Следва да се има предвид, че жалбата е допустима по отношение на данъчните задължения  по ЗДДС, без фактура № 152/2010 г., и е недопустима по отношение на данъчните задължения по ЗКПО.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: