ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми май                                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛИНА КОЛЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 122 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ОРЕ – 3” АД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Ж., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галина Колева.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВА: Госпожо съдия, моля на основание чл.159, ал.1 от АПК да конституирате Окръжна прокуратура Бургас като страна в процеса.

 

СЪДЪТ намира искането за допустимо и своевременно направено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура Бургас като страна в производството по административно дело № 122/2013 година.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Поддържам изразеното становище в  административната преписка, че жалбата в една част е недопустима. Подробно сме посочили по ЗКПО и ЗДДС коя част считаме за недопустима. В останала част считаме жалбата за неоснователна и недоказана.

Нямаме доказателствени искания.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВА:  Считам, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на жалбата в нейната цялост.

По отношение на доказателствата, няма да соча.

Административната преписка да се приеме така, както е представена от ответника.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. На жалбоподателя при хипотезата на чл. 171 АПК следва да бъде указано, че за него е тежестта да докаже наличието на положителни факти, въз основа на които претендира реализиране предпоставки за признаване право на данъчен кредит по спорните фактури.

По възраженията за допустимост, наведени от ответника в днешно съдебно заседание, съдът ще се произнесе с окончателния си акт.

По тези съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 171 АПК, че следва да ангажира доказателства в подкрепа на становището си по спора относно наличието на осъществени положителни факти, въз основа на които претендира признаване право на данъчен кредит по спорните фактури.

УКАЗВА, че при евентуално доказателствено искане за допускане на експертиза, същото следва да бъде формулирано с писмена молба най-късно в месечен срок от получаване на съобщението за това, с оглед процесуална икономия.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.10.2013 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: