ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 18.03                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети март                                         две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 122 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.05 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Л.Х. К., редовно призован, явява се лично.

Ответник по оспорването – ДНСК – гр. София, редовно уведомени, явява се юрисконсулт К., редовно упълномощена.

Заинтересовани страни – Н.Р.Т., нередовно призована, и Д.С.Т., нередовно призован, не се явяват не изпращат представител.

Заинтересованата страна Н.Д.К., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат И., редовно упълномощена.

 Заинтересованата страна В.Д.Я., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че нередовното призоваване на две от заинтересованите страни е процесуална пречка за даване ход на делото. Същевременно, предвид обстоятелството, че двете страни безуспешно са призовавани на адрес, който е заявен и в регистрите на общината като постоянен такъв, а не са налице данни за регистриране на друг настоящ адрес, за защита на техните процесуални права, следва да бъде спазен и реда за призоваване по чл. 47 ГПК.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 29.04.2009 година от 10.30 часа, за която дата явилите се страни – редовно уведомени.

Заинтересованите страни Н.Р.Т. и Д.С.Т. да се призоват на посочените от Община Несебър адреси по реда на чл. 47 от ГПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: