ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1224 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.И.М., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства.

Поддържам направеното доказателствено искане с жалбата.

Моля да бъдат представени и копия от дневника за проверки на постовата и конвойна служба в Затвора – гр. Бургас за м. декември, м.ноември и м. октомври 2016 година, тоест трите месеца предхождащи датата на твърдяното нарушение; копие от заповед за работното време на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби. Тази заповед е подписана от главния директор, с която е регламентирано и моето работно време като Началник на Затвора – гр.Бургас. Моля да бъде представена справка за наложените от мен наказания на служители през 2014 г., 2015 г. и 2016 г., както и за тези, които аз съм предложил за наказания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи справки за наложени наказания и определяне на награди на жалбоподателя за периода, през който същият е изпълнявал длъжности в системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“; справка за наложени от жалбоподателя и предложени от него за наказание служители за периода 2015-2016 г., както и заверени преписи от дневника за проверки на постовата и конвойна служба в Затвора – гр. Бургас за м. декември, м.ноември и м. октомври 2016 г.; заповед, издадена от главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която е регламентирано работното време на служителите в системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, актуална към датата, на която се твърди, че жалбоподателят е извършил нарушението, за което му е наложено дисциплинарно наказание.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи справки за наложени наказания и определяне на награди на жалбоподателя за периода, през който същият е изпълнявал длъжности в системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“; справка за наложени от жалбоподателя и предложени от него за наказание служители за периода 2015-2016 г., както и заверени преписи от дневника за проверки на постовата и конвойна служба в Затвора – гр. Бургас за м. декември, м.ноември и м. октомври 2016 г.; заповед, издадена от главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която е регламентирано работното време на служителите в системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, актуална към датата, на която се твърди, че жалбоподателят е извършил нарушението, за което му е наложено дисциплинарно наказание.

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това указание ще му бъде наложена санкция на основание чл. 91, ал. 2 във връзка с ал. 1във връзка с чл.89, т. 2 ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.10.2017 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: