ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седми декември                                 две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1223 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят П.И.Д. като ЕТ „Анди -   П.Д.”- редовно уведомена се явява лично и с адв. Н. с представено по делото пълномощно.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП”- Бургас при ЦУ НАП – София - редовно уведомен се явява юк.  И. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Моля да ми дадете допълнителна възможност да изготвя заключението, предвид големия обем от доказателствата, с които следва да се запозная.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от ответника с вх. № 11188/05.12.2016 г. /от л. 423 до л. 438 от делото/.

 

         По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Н.: Да се приемат доказателствата, част от административната преписка. Водя допуснатите до разпит двама свидетели.

         Юк. И.: Да се приемат представените доказателства. По преписката е налично всичко, което съм представила и пред Вас. Да се разпитат допуснатите до разпит свидетелите.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелите.

         СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличност на свидетелите, допуснати с определение в предходното съдебно заседание на 12.10.2016 г., както следва:

 

         Г.А.Д. с ЕГН: **********, на **години, българин, български гражданин, семеен, със средно образование, неосъждан съпруг на жалбоподателката.

 

         Г.И. Г. с ЕГН: **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, със средно-специално образование, пенсионер,  работил като шофьор, вуйчо на жалбоподателката.

 

         Свидетелите са предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 НК и обещават да говорят истината.

        

         В залата остава свидетелят Г.А.Д.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Съпруг съм на жалбоподателката и доброволно ще дам свидетелски показания.

 

         Адв. Н.: През 2007 г., когато продадохте имота с Вашите лели, какво направихте с парите?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Парите от продажбата на имота останаха в семейния бюджет.

 

         Адв. Н.: Нямам други въпроси.

 

         Юк. И.: Какво означава „в семейния бюджет”?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Парите са за семейството, не са само за мен, не съм ги похарчил индивидуално. Съпругата ми движи нещата в семейството и аз  дадох парите на нея, за да ги ползваме за нуждите на семейството. Това стана, когато продадохме семейната къща преди 7-8 години. Тези пари ревизорите не установиха, че съществуват и изобщо не са взети предвид в ревизионния акт.

 

         Юк. И.: Нямам други въпроси.

 

         Съдът няма въпроси към свидетеля.

 

         В залата влиза свидетелят Г.И. Г.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Вуйчо съм на жалбоподателката. Желая доброволно да свидетелствам.

 

         Адв. Н.: От кога сте семеен и имате ли собствени деца?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: От две години съм семеен. Нямам деца. Съпругата ми е с две деца и внуче.

 

         Адв. Н.: Какво сте работили по периоди и какви доходи сте получавала и в каква валута?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: В този момент съм пенсионер и работя като шофьор във „Винпром”. От 12.12.1972 г. работих в бившия мебелен завод, оттам като шофьор работих в „Океански риболов”. На 12.12.1978 г. постъпих в СОМАТ. До месец май  1999 г. съм работил в СОМАТ – „Вили Бетц” като шофьор. От 1988 г. до 1990 г. съм работил като шофьор в Кувейт - месец  юни - юли. От 02.02.2001 г. работих в частна фирма в Испания до 12.06.2009 г. Всичко ми се е изплащало в български лева и във валута. В бившата система на СОМАТ вземахме пари на осъществени курсове. „Вили Бетц” като ни купиха, работих в Германия, в Русия и надолу в арабския свят. Основната заплата получавах в СОМАТ, а валутата от „Вили Бетц”. За три месеца се прибирах със 17-20 хиляди германски марки. След като закриха бургаския клон, отидох в системата на СОМАТ София, но там напуснах след един месец, защото не бяха коректни. След това отидох в испанската фирма пробно с 1800 евро заплата. Следващият месец ми качиха заплатата в 2000 евро. В Кувейт ми плащаха българска заплата и командировката ми беше около 4000 долара. Когато стана войната в Ирак на два транша ни преведоха по 4000 долара за претърпения стрес. Имам спестовна книжка. Имам два имота закупени преди брака, а другия - след брака. На месец възнаграждението ми  в испанската фирма беше 1015 евро основна и на километър по 0,10 цента. Впоследствие вземах 1700 евро. С всички тези премии подпомагах сестра си, че е болна, подпомагах и племенницата и племенника. Подарявал съм им пари постоянно. Майка й работеше като чистачка. Аз им направих баловете, сватбите и много им помагах с пари. През 2003 г. в началото на декември, заплатите ни ги превеждаха на първо число и като знаех, че двете деца са младо семейство, реших да им подаря на един Никулден една сума от 1000 лв., защото нямах семейство. И сега си ги поддържам. Имотът в Бургас на ул. „Дунав” го продадох за 78 000 евро. В момента разполагам с два имота - единият в Казанлък и другият в родното ми село. И на племенника и племенницата съм им помагал. Майка им е доста години на легло и е с малка пенсия. И сега ги подпомагам. Мога да го докажа с фишовете на заплатите, спестовните книжки и работата ми в чужбина. Българската ми пенсия е почти 400 лв. За работата ми в испанската фирма съм подал документи и очаквам и международна пенсия. Давал съм пари и на сестра си Д. От 1981 г. съм им давал  по 100 долара, по 200 марки, давал съм и български пари. Сигурно 17 000-18 000 лв. съм й давал. Правил съм и дарение в детска ясла. Разполагам с валута, плюс българска пенсия, два имота и един автомобил.

 

         Адв. Н.: Нямам други въпроси.

 

         Юк. И.: Тези 17 000-18 000 лв. за какъв период и на кого сте ги предоставили?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  Давал съм ги на сестра ми, на пленницата преди да е семейна и когато се родиха двамата внука. От 1981 г. им давам пари. От 2000 г. давам и дарения. Давах пари, защото хората имаха нужда и живееха  в мизерия. Давах пари и на племенника, защото баща му беше алкохолик, израснал без майка. Дадох ги да се подпомагат финансово. През 2003 г. месец декември дадох 1 000 лв. за подпомагане – да си изкарат празниците.

 

         Юк. И.: Нямам други въпроси.

 

         Адв. Н.: 17 000 лева дадохте на Д. и на П., така ли?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  На П. давах отделно пари. Давах пари за балове и сватби това са отделни пари. Ние сме едно голяма семейство. Надявах се да ме гледат, аз бях стар ерген.

         Поправям се, аз дадох 10 000 лева. Сигурен съм, че дадох 10 000 лева. Обясненията, които съм дал в административното производство ги потвърждавам и в настоящия съдебен процес.

 

          Съдът няма въпроси към свидетеля.

 

         Свидетелят бе освободен от залата.

 

         Адв. Н.: Няма да соча  други доказателства. Ще Ви представя писмени доказателства относно свидетелските показания. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

        Юк. И.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с молба от ответника доказателства с вх. № 11188/05.12.2016 г. /от л. 423 до л. 438 от делото/.

         ПРИЕМА събраните в днешното съдебно заседание доказателства.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да представи с нарочна писмена молба с препис за другата страна допълнителни писмени  доказателства.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.02.2017 година от 10,30  часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: