ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 10.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На десети юли                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1215 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:38 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Т.П., редовно уведомен,  не се явява. За него адв. Д.С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник на Районно управление - Кмено към Областна дирекция на МВР – Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото. Водя един свидетел за разпит. Моля да го разпитате.

 

            Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 18-7779-000010/01.02.2018г. на началник РУП към Областна дирекция на МВР-Бургас, РУ-Камено, с която на основание чл.171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС за срок от 365 дни и са отнети документите: свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС) № 008826832 и 1 бр. регистрационна табела с рег.№ СВ-9925-КТ.

Административният орган е представил административната преписка.

 

АДВ. С.: Поддържам  жалбата.

 

Съдът, с оглед направеното искане за разпит на свидетеля намира, че същото следва да бъде уважено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, на който СНЕМА самоличността както следва:

И. К.Б.– ** години, български гражданин, разведен, осъждан, без родствени отношения с жалбоподателя.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.НА ВЪПРОСИ НА АДВ. С.: На 01.02. С. ми се обади от неговия телефон и ми каза да поема управлението на автомобила, като ги закарам с И.П. в гр. К..Аз отидох при тях, те ме чакаха с колата в гр. Б. между „К.“ и „К“. С. ми даде ключовете. Колата май беше „Ауди“. Не знам на кой е колата, но не е на П.. Аз поех управлението, а С. и И. бяха с мен. Тръгнахме към К.. Бензинът свърши на с. С.. Отидох да зареждам бензин в туба, а те останаха в колата. Аз чух някакви изстрели. Имаше май изстрел, чух пукотевици и тръгнах към Б. - първо пеша, а после извиках такси. Трябваше да ги оставя, тъй като трябваше да отида да видя майка ми, тъй като тя беше с инсулт, а сутринта ми беше полетът до Л.. Нямаше да стане по-бързо ако бях заредил колата им. Аз имах пари и използвах такси и ги оставих защото се изплаших.

АДВ. С.: Няма да соча други доказателства.

 

Съдът предвид обстоятелството, че показанията на разпитания в днешно съдебно заседание свидетел коренно противоречат на данните в Акт за установяване на административно нарушение намери, че следва да се проведе разпит на свидетеля посочен като очевидец на нарушението в акта, предвид което и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит свидетеля Б.М.К., който да бъде призован на посочения в акта адрес, а именно: гр. Б., ул. „Х. Б.“ № **.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.10.2018 г. от 9.30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:47 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: