ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 02.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На втори октомври                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1215 по описа за 2018 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

           

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Т.П., редовно уведомен,  не се явява. За него - адвокат Д.С., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник на Районно управление - Камено към Областна дирекция на МВР – Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

Явява се свидетелят.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

          Производството е образувано по жалба срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 18-7779-000010/01.02.2018г. на началник РУП към ОД на МВР-Бургас, РУ-Камено, с която на основание чл.171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС за срок от 365 дни и са отнети документите: свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС) № 008826832 и 1 бр. регистрационна табела с рег. № СВ-9925-КТ.

Предходното открито съдебно заседание беше отложено за разпита на свидетеля К., който беше допуснат и призован за днешно съдебно заседание.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, като СНЕМА самоличността му както следва:

В.М.К. – ** години, български гражданин, неженен, неосъждан, без родство със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. С.: Доскоро бях служител сектор „СПС“ в Областна дирекция на МВР – Бургас. Сега съм в V-то РУ на МВР – Бургас.

Към 01.02.2018 г. бях в сектора. Бяхме в ж.к. „Меден рудник“ с двама колеги - Г.Ж.и Г.К.. Те също са от сектора. Бяхме спрели в „Меден рудник“ с патрулния автомобил. Покрай нас мина мисля, че беше сиво „АУДИ“ А6 или „АУДИ“ А8, аз не ги разпознавам. Видяхме, че няма заден номер. Последвахме го, пуснахме светлинни и звукови сигнали на патрулния автомобил, но колата не спря и ускори движението си в посока центъра, „Трапезица“ към гр. Бургас и оттам тръгна към гр. Камено. С други колеги последвахме автомобила. Имаше екип на КАТ с нас. Чухме се с колегите по станциите и тръгнахме след него. Той ускори и в някакво село не помня кое беше селото, спря в една тъмна уличка с цел да се скрие от нас и ние го видяхме къде спря и пристъпихме към проверка. На волана беше едно русоляво, високо момче, но дали той е И.П., сега не мога да кажа. Беше извън колата, може би беше тръгнал да бяга. Имаше едно лице с челно оплешивяване, което аз знам по прякор, защото е контингент - „Т.“. Лицата не изпълниха зададените заповеди, разпореждания и затова бяха задържани. След това дойде екип на КАТ и съставиха акт, на който съм свидетел. Актът беше съставен на водача на автомобила.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Вие лично видяхте ли кой управлява автомобила?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Когато го преследвахме, не видяхме кой управлява автомобила. Но когато спря автомобилът на  работещ двигател, на шофьорската седалка беше същото това русоляво лице.

ВЪПРОС НА АДВ. С.: През цялото време имахте ли видимост на автомобила?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Изпуснахме го за 3-4 секунди, когато спря в уличката.

АДВ. С.: Понеже казахте, че сте го изпуснали и някъде половин час сте го търсили, затова питам.

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Може би съм имал предвид това, че сме го последвали, но като спря колата не сме го виждали за не повече от 5 секунди.

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Виждали ли сте някой от колегите да упражнява насилие спрямо установените лица?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Насилие не сме упражнявали, но лицата искаха да избягат и се използваха физическа сила и помощни средства. В полицията така се прави по методика, когато е „високо рисково“ лицето при задържане, трябва да е легнало на земята.

АДВ. С.: Нямам други въпроси към свидетеля. Нямам искания по доказателствата.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, същият беше освободен.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Моля да отмените наложената ПАМ. Има приложени писмени доказателства, че собственикът на автомобила е трето лице. Беше разпитан водачът на автомобила, който потвърди, че го е управлявал. Разпитаният свидетел също потвърди, че е нямало пряка видимост на лицето, което е управлявало автомобила.

С оглед горното, моля да постановите решение, с което да отмените наложената административна мярка.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:43 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: