ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 10.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети ноември                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1215 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Л.Л., редовно призован, се явява лично и с адв. А., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Дуков.

Явяват се свидетелите Н.Д.Д. и Д.В.П..

 

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

В изпълнение на разпореждане на съда от предходно съдебно заседание, по делото с придружително писмо от ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, с вх. № 10163/04.11.2016 г. са постъпили писмени доказателства по опис.

 

АДВ. А.: Да се приемат представените писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените писмени доказателства.

 

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмо вх. № 10163/04.11.2016 г. писмени доказателства.

 

АДВ. А.: Да се пристъпи към разпит на свидетелите.

ПРОКУРОРЪТ: Да се пристъпи към разпит на свидетелите.

 

Свидетелят Д. излиза от залата.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля П., като СНЕМА самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

Д.В.П. - ** години, български гражданин, осъждан, без дела и родство с ищеца.

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ П. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. А.: Познавам Д.Л. от 2012-2013 г., от затвора – Бургас.

Бяхме с него в съседни килии. Бяхме в ІХ-та група на затвора. Килията, която обитаваше Д. беше като всички други - около 16-19 кв. метра. В килията имаше двуетажни и триетажни легла. В килията имаше около 15-16 души, а някъде и по 17-18 души, по 23-24.

В килиите има хлебарки, дървеници, мишки и плъхове. Лазят върху нас. Не се спи от дървеници. Хапят ни.

Почти всички основно пушат по килиите. Навсякъде се пуши.

Когато си перем дрехите, простираме ги в килиите. Въздухът от тях е тежък, защото прозорците не могат да се отварят. Запречени са с легла. Не може да влезе въздух, защото те пречат.

През светлата част килиите са отворени и ходим до тоалетната в коридора. Клетката е за около 120 души. Нощем заключват килията от 20.00 часа до 06.00-06.30 часа сутринта. Дотогава ходим в кофи – унизително и неприятно. Има човек, който изхвърля и почиства кофите. Това е всеки ден. През тъмната част нямаме достъп до тоалетната.

В килиите няма течаща вода. Има в санитарния възел на етажа, където има две-три мивки.

Не се прави дезинфекция от служителите. Би трябвало да го правят, но не го правят. Не са идвали здравни инспектори. Това се отразява негативно върху ищеца и не само върху него, а върху всички. Това са нечовешки условия. Няма кой да осъществява здравен контрол. Има медицинска служба, но е занижен контролът. Нямаме на етажа медицинска служба. Не са достатъчно компетентни за длъжността, за която им се плаща. Искам да кажа, че от една проста настинка стана бронхопневмония и ми отрязаха горната дясна част на белия дроб.

АДВ. А.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът поради изчерпване на въпросите, освободи свидетеля.

 

В залата влиза свидетелят Н.Д.Д..

 

СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

Н.Д.Д. – ** години, български гражданин, осъждан, без родство със страните.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. А.: Познавам Д.Л. *** от 2011 година.

През целия период на излежаване на присъдата сме били заедно в една килия - от 2011-2016 г. включително. Бяхме първо в следствения отряд, а после в ІХ-та група.

Килията е около 18-20 кв. метра и бяхме 16-18 човека, на три вишки. Освен вишки и прозорци, няма нищо друго в килията. В килията няма тоалетна и течаща вода. Вечер има кофи, в които ходим по нужда.

Няма въздух и климатизация. Пуши се в килията. Простира се в килията. Имаше гризачи, хлебарки, дървеници. В общите помещения където се хранехме, също имаше.

През светлата част ходим в тоалетната на етажа, а в тъмната част в килията, в кофи, защото я заключват. Ако сме имали нужда от това, не ни отключват. Топла вода има във вторник и четвъртък, но не стига налягането до V-ти етаж. Нашата група беше на V-ти етаж. В другите дни няма топла вода. То даже във вторник и четвъртък няма топла вода достатъчно.

Не е извършвана дезинфекция и хигиенизация под надзора на медицински инспектори. Сами си правим хигиенизацията. Има отговорник на групата, който чисти. Ако има ухапване от гризачи и дървеници, никой не обръща внимание. На външен лекар ни водят, ако те пуснат.

На всеки различно се отразява на психиката. Не мога да кажа как му се е отразявало на ищеца.

АДВ. А.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

АДВ. А.: Представям и моля да се приеме като доказателство по делото копие от доклада на Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, който е бил на посещение в затвора през 2012-2013 г.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представения доклад.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

АДВ. А.: Моля да постановите решение, с което да уважите изцяло исковата молба на ищеца по основание и размер.

Считам, че са налице кумулативно предвидените предпоставки на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. От събраните по делото доказателства е видно, че е налице бездействие от страна на затворническата администрация, които не са изпълнили задълженията си да осигурят на ищеца такива условия на живот, които да са съобразени с чл. 3 от ЕКПЧ. Освен това считам, че са налице и вреди от тези бездействия на затворническата администрация, изразяващи се в неимуществени за претърпени от ищеца болки, страдания, стрес, изпадане в депресии, изразяващи се в главоболие, като между тях считам, че има причинно-следствена връзка. Направили сме допълнително с молба уточнение за исковите претенции, тъй като беше посочено само лошите битови условия.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че претенцията е останала недоказана, тъй като ищецът не е посочил доказателства в подкрепа за претърпените от него неимуществени вреди и последици от условията, при които е пребивавал в затвора. Разпитаните в днешно съдебно заседание свидетели дават показания за условията, при които изтърпяват или са изтърпявали наказанието „лишаване от свобода”, но същите не свидетелстват как и доколко тези условия са се отразили отрицателно върху емоционалното и психическо състояние на ищеца, за да се ангажира отговорността на държавата. В този ред считам, че следва да има настъпила вреда относно неимуществените вреди, както и тяхната причинно-следствена връзка за условията в затвора и затова считам, че претенцията следва да бъде отхвърлена изцяло.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: