ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 20.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети септември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1214 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.Ц.Г. - редовно уведомена не се явява. Вместо него адв. Н..

         За ответника Директора на Дирекция „Социално подпомагане” Бургас - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Адв. Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.Г. против заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Бургас,  с която детето на жалбоподателя – малолетната З. Р. е настанена при майката на жалбоподателя З.Д. – Г..

 

         Адв. Н.: Поддържам жалбата и изложените в нея възражения. Представям писмени доказателства по опис, които се отнасят до живота и възпитанието на детето до момента, в който е живяла при майка си, както и доказателства за физическото състояние на жалбоподателката.

         Моля да се извърши комплексна съдебно-психологична експертиза на детето З.Р. от специалист „детска психология” и „детска психиатрия”, като се даде обективно становище за състоянието на детето и съм подготвил въпроси, които да бъдат зададени.

         Единият от документите, които съм представил е сертификат на немски език. Същият не е преведен и не желая да бъде превеждан. Всички останали документи, които съм представил в достатъчна степен защитават тезата ми.

 

         СЪДЪТ към адв. Н.: Формулирайте въпроси към експертизата и съдът ще се произнесе по Вашето искане.

 

         Въпроси на адв. Н. към поисканата експертиза:

 

1.     Да се установи нивото на развитие на интелекта и личностната структура на детето З.Р. и съответства ли същото на възрастта й?

2.     Какви са индивидуалните психологически особености на детето З.Р.?

3.     По какъв начин семейната ситуация и индивидуалните особености на родителите и близкото обкръжение на детето са повлияли върху емоционалното състояние, психическо развитие и психическата адаптация на детето?

4.     До каква степен и по какви причини детето З.Р. е привързана към нейната майки и към нейната баба по майчина линия.

 

         Моля да разпитате и двама свидетели, които ще установяват обстоятелства. Свидетелят, който водим, има непосредствен поглед от семейната среда на З.Р.. Това е човекът, който живее на съпружески начала с майката на детето Д. Р. и който се грижи финансово за детето. Другият свидетел е близка приятелка на жалбоподателката и е в непрекъснат контакт с нея и може да даде сведение относно психическото състояние на жалбоподателката, както и как тя се държи с децата си в отсъствие на човека, с който живее на семейни начала. Към момента същата е възпрепятствана да се яви в съдебно заседание. Моля да се разпита в следващото съдебно заседание.

 

         СЪДЪТ

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка  по делото.

 

         ПО ИСКАНЕТО ЗА ДОПУСКАНЕ НА СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА, съдът ще се произнесе с определение в закрито заседание в едноседмичен срок от днес.

 

         ПРИЕМА доказателствата представени от адв. Н. с опис представени в днешното съдебно заседание с изключение на доказателството, което не е представено на български език.

         Доказателството бе върнато на адв. Н. в съдебната зала.

 

         ДОПУСКА до разпит свидетеля, воден от адв. Н..

 

         СВИДЕТЕЛЯТ е въведен в залата.

 

         СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на свидетеля, както следва:

 

         Ч.И.Д. на ** години, несемеен, неосъждан, живее на съпружески начала с жалбоподателя Д.Г..

         Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл.290 НК.

         Обещава да говори истината.

 

         ВЪПРОСИ на адв. Н. към свидетеля:

 

         ВЪПРОС: Разкажете от кога познавате Д.Г., както и децата й?

 

         ОТГОВОР: Познавам ги вече 8-9 години. От тогава горе-долу познавам и децата.

 

         ВЪПРОС: От кога живеете заедно?

 

         ОТГОВОР:  Не си спомням точно – от 2008-2009 г.

 

         ВЪПРОС: В какви отношения сте с децата?

 

         ОТГОВОР:  Те ме имат за свой баща. Наричат ме „татко”.

 

         ВЪПРОС: Какъв е проблема от Ваша гледна точка, който е довел да сегашната ситуация в семейството?

 

         ОТГОВОР: Има някакъв конфликт между Д. и майка й и съответно след жалба на майката и след семейно скарване, майката е подала оплакване и се стига до жалбата. Не мисля, че конфликтът се е отразил на децата.

 

         ВЪПРОС: Този конфликт спонтанно ли е възникнал или има някаква предистория?

 

         ОТГОВОР:  Няма конкретна случка, но не е от сега.

 

         ВЪПРОС: Имате ли впечатление, че Д. злоупотребява с алкохол?

 

         ОТГОВОР:  Не злоупотребява с алкохол. Употребява алкохол, но само на вечеря - чаша вино.

 

         ВЪПРОС: Какви взаимоотношения имате за осигуряване на образованието и възпитанието на детето? Какво осигурявате на детето?

 

         ОТГОВОР: Осигурявам максимални за държавата средства – за всякакви платени извънкласни мероприятия: курс по роботика, курс по танци, актьорски курс, спортни занимания и други.

 

         ВЪПРОС: Майката работи ли?

 

         ОТГОВОР:  Не. Аз съм поел издръжката на семейството. Имам тази възможност. Решили сме тя да се занимава с децата, а аз да поема цялата издръжка.

 

         ВЪПРОС: Как се държи Д. с двете деца - толерира ли някое от тях за сметка на другото?

 

         ОТГОВОР:  Еднакво е отношението, дори може да се каже, че З. е по-глезена, като по-малка. Като изисквания и поощряване – всичко е еднакво.

 

         ВЪПРОС: След като З. беше отделена от семейството Ви и настанена първо в Центъра след това при баба си, тя промени ли се и в какво по-точно се изразява тази промяна, ако намирате такава?

 

         ОТГОВОР:  Според мен се промени и то не към добро. Много по-недисциплинирана е. Очевидно й липсва авторитета на майка й. При среща с майка й се усеща загуба на авторитет. Не изпълнява забележки като например „измий си зъбите”. При кратките срещи, това виждам. Всеки петък се виждаме по един час.Заедно с майка й я виждаме седмично по един час.

 

         ВЪПРОС:  На какво се дължи според Вас, че тя е пожелала пред социалните работници да живее с баба си?

 

         ОТГОВОР:  Първо, тя изрази желание, че иска да живее с мен, но аз й казах, че семейството не се разделя, след което при разговор със социалния работник тя изразила желание да е при баба си, но на какво се дължи, не зная. Тя винаги е била по-малкото дете, по-глезеното дете и при това е момиче и е наказвана много по-малко от брат си. Ако брат й примерно пет пъти е наказван, на нея се пада половин път. Училището и спорта й се отдават.

 

         ВЪПРОС: Вие как наказвате децата си?

 

         ОТГОВОР: Нормално: - „Иди си в стаята”, „Няма да играеш на компютъра”.

 

         ВЪПРОС:  Насилие спрямо З. налагате ли?

 

         ОТГОВОР:  Спрямо З. не сме  налагали никога.

 

         Адв. Н.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ  СВИДЕТЕЛЯ:

 

         ВЪПРОС: Какво работите?

 

         ОТГОВОР: Член съм на борда на директорите на Фонд за недвижими имоти „България”.

 

         ВЪПРОС: Къде работите?

 

         ОТГОВОР:  В София.

 

         ВЪПРОС: Имате ли определено работно време?

 

         ОТГОВОР:   Не.

 

         ВЪПРОС: Колко дни седмично от работната седмица пребивавате в София?

 

         ОТГОВОР:  Колкото преценя - може пет, може и четири. Зависи колко работа имам.

 

         ВЪПРОС: През работната седмица в София ли живеете?

 

         ОТГОВОР:  Да.

 

         ВЪПРОС: От колко време работите по този начин ?

 

         ОТГОВОР:  От 2005 г.

 

         ВЪПРОС: Когато сте в Бургас колко време прекарвате с децата приблизително?

 

         ОТГОВОР:  Цялото време.

 

         ВЪПРОС: През времето, когато не сте в Бургас, по какъв начин общувате с децата?

 

         ОТГОВОР:  Чуваме се по телефона или си пишем. Със З. всяка вечер се чуваме, с И. си пишем, тъй като е по-голям.

 

         ВЪПРОС: При конфликт между З. и майка й, случвало ли се е З. да търси по телефона подкрепа от Вас?

 

         ОТГОВОР: По телефона – не.

 

         ВЪПРОС: Случвало ли се е З. да се оплаква от взаимоотношенията с майка си по време на тези периодични чувания?

 

         ОТГОВОР:  Не. Точно това е учудващо в поведението на З. Те бяха невероятни близки и това като се случи и за мене е учудващо.

 

         ВЪПРОС: Познавате ли майката на Д.?

 

         ОТГОВОР:  Да.

 

         ВЪПРОС: В какви отношения сте с нея?

 

         ОТГОВОР:  Никакви – нито добри, нито лоши. Познаваме се. Реално бабата веднъж–два пъти годишно за 3-4 дни гледа децата, когато аз съм в невъзможност да дойде в Бургас, а Д. има здравословни проблеми, но това е максимума през последните четири-пет години. Ваканциите сме изцяло заедно.

 

         ВЪПРОС: През работната Ви седмица, когато З. не е на училище, случвало ли се е да я вземете със себе си в София?

 

         ОТГОВОР: Не. Случвало се е обаче и двамата да са били с мен в София – И. и З. Примерно аз ги вземам със себе си, защото Д. има здравословни проблеми, понякога и аз ги вземам в София.

 

         ВЪПРОС: Имате ли представа при неразбирателство между Д. и някое от децата, тя по какъв начин се справя с този конфликт?

 

         ОТГОВОР:  Между И. и Д.- с него винаги е била по-строга и той е отнасял по-големите наказания, докато З. - при нея, не е така, тя нито веднъж не е била наказвана. Тавана на нейните наказания е забележката : „Отивай си в стаята”, „Няма да гледаш с нас телевизия”.

 

         ВЪПРОС: Наясно ли сте със здравословното състояние на Д.Г.?

 

         ОТГОВОР:  Изцяло. Има хроничен панкреатит, който го оперира миналата година в София и във връзка със заболяването понякога се получава изостряне и трябва да се влезе в болница.

 

         ВЪПРОС: Други заболявания?

 

         ОТГОВОР:  Всичко друго от което боледува е производно на панкреатита. Родителите и сестра ми са доктори и те се занимават с нейния случай. Понякога има усложнения, но след операцията състоянието й е стабилно и поради обостряне е влизала веднъж в болница.

 

         ВЪПРОС: Как си обяснявате, че З. е поискала да  живее с Вас, а не с майка си?

 

         ОТГОВОР:  Не исках да говоря с нея, за да не излезе, че я манипулирам, затова не съм разговарял с нея по този въпрос. Не сме оставали сами в Центъра за обществена подкрепа и винаги сме се срещали с нея в присъствие на трети лица. Многократно съм питал брат й, който отговаря, че не може да си обясни. Не мога да си обясня нищо от поведението й към момента.

 

         Съдът счита, че искането за допускане на още един свидетел е основателно и следва да бъде уважено, затова

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА на жалбоподателя още един свидетел при довеждане за следващото съдебно заседание.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.11.2016 година от 14,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: