ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести септември              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1213 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.С.- редовно и своевременно призован, явява се лично и с процесуален   представител адв.А.Т., надлежно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР  на  дирекция  „Социално подпомагане“ гр.Айтос, нередовно  призован, не се явява и не изпраща  представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Т.- Да не се дава ход на делото предвид наличието на нередовно уведомяване  на ответния  орган. Считам, че не следва да се дава ход на делото. Моля да се отложи делото  за друго  съдебно заседание,  за което да се уведомени  ответния  орган.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че са налице процесуални пречки за разглеждане на делото, предвид нередовното  призоваване  на ответната страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.10.2016 година от 11:00 часа, за която дата и час жалбоподателя се счита за редовно уведомен.

Да се призове ответната страна, като й се укаже да представи по делото  заверено  четливо копие на  оспорения административен  акт –заповед №А735/18.04.2016г. на директора на Агенция за социално подпомагане гр.Айтос. При невъзможност  да се изпрати четливо  копие да се приложи по делото оригинала.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: